Ur. 11 VII 1940 r. w Mielnicy, pow. Borszczów, Zachodnia Ukraina. Od 1942 r. mieszkał w Lublinie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i Liceum im. S. Staszica. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (studia w latach 1959-1965). Autor interesujących kompozycji malarskich na pograniczu form organicznych i abstrakcji geometrycznej, z powodzeniem uprawia również litografię i rysunek. Od wielu lat profesor malarstwa w warszawskiej ASP oraz na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Krótko (w latach 1966-1968) nauczyciel rysunku odręcznego i technik sztuk plastycznych w ówczesnej Sekcji Historii Sztuki KUL.

 

L.L.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013, godz. 09:46 - Ireneusz Marciszuk