Doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni i instytutów naukowo-badawczych, a także studenci, mogą ubiegać się o wsparcie dla ich badań przez NBP.


Prowadzenie polityki pieniężnej wymaga solidnej wiedzy o rządzących nią mechanizmach i całej sferze gospodarki. Wiedza ekonomistów o uwarunkowaniach transmisji monetarnej (czyli o tym, jak decyzje banku centralnego oddziaływają na gospodarkę) jest coraz większa, lecz wciąż niepełna. Także zmieniające się wciąż uwarunkowania gospodarcze w kraju i za granicą sprawiają, że w szybko przybywa tematów badawczych ważnych dla prawidłowego prowadzenia polityki monetarnej.

 

   W Narodowym Banku Polskim istnieje Komitet Badań Ekonomicznych, który przygotował zatwierdzony przez zarząd NBP Ramowy Program Badań Ekonomicznych (program obecnie obowiązujący sięga do końca 2012 roku). Ten ramowy program wyznacza kierunki prac dla zespołów badaczy pracujących w Instytucie Ekonomicznym NBP. Aby dodatkowo zintensyfikować prace badawcze w obszarach ważnych z punktu widzenia NBP, co najmniej raz w roku Komitet Badań Ekonomicznych rozpisuje konkurs na prace badawcze, otwarty zarówno dla pracowników NBP niezatrudnionych w zespołach, których podstawowym zadaniem są badania, jak i dla badaczy z zewnątrz.

 

   9 sierpnia Narodowy Bank Polski ogłosił II edycję tego konkursu. W przypadku osób spoza NBP, zgłaszać się mogą zgodnie z regulaminem - pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni oraz pracownicy instytutów naukowo-badawczych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2010 r., a prace badawcze wyłonione w konkursie muszą być zakończone do końca października 2011 roku.

 

   Pierwszą edycję konkursu ogłoszono na początku stycznia tego roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło w kwietniu. Spośród 44 zgłoszonych projektów do realizacji wybrano 15, w większości zgłoszonych przez osoby spoza NBP. Efektem tych prac będą publikacje naukowe m.in. w periodykach naukowych NBP. 

 

  Więcej informacji (m.in. ogłoszenie o konkursie i formularze zgłoszeniowe) na stronie www.nbp.pl/badania

Autor: Jakub Paruch
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2010, godz. 21:18 - Jakub Paruch