Op 16 april 2012 organiseren de Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel; de Belgian Business Chamber, in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade, de Vlaamse Vertegenwoordiging; Flanders Investment and Trade en de belangrijkste Vakgroepen Nederlands in Polen, een banenmarkt voor Nederlandssprekenden. Het evenement zal plaatsvinden in het gebouw van de Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warschau, van 13u00-17u00.

Steeds meer Nederlandse en Belgische bedrijven vestigen zich in Polen of starten er een activiteit. Een en ander brengt met zich, dat de vraag naar Nederlandssprekende Poolse werknemers gestaag toeneemt. De banenmarkt biedt de mogelijkheid voor werkzoekenden om contact te leggen met bedrijven die interessante carrièreperspectieven kunnen bieden. Voor het eerst zal de banenmarkt ook focussen op de praktijkstages.

Graag nodigen we alle geïnteresseerde Nederlandssprekenden uit om deel te nemen aan de banenmarkt. Tijdens soortgelijke evenementen in het verleden zijn contacten gelegd die tot contracten hebben geleid. Zonder twijfel zullen deze keer ook concrete afspraken gemaakt worden m.b.t. de stageplaatsen.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij:

Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
tel. +48 22 653 76 52
fax +48 22 653 78 74
e-mail: office@nlchamber.com.pl
Contactpersoon: Dhr. Elro van den Burg
www.nlchamber.com.pl

Belgian Business Chamber
Al. Jerozolimskie 92 (Brama Zachodnia)
00-807 Warszawa
Tel: +48 22 456 40 09
Fax: +48 22 456 16 01
bbc@belgium.pl – www.belgium.pl
Contactpersoon Mevr. Katarzyna Dębska (contact in Polish and in English)
katarzyna.debska@belgium.pl

Inschrijven voor de banenmarkt geschiedt per e-mail. Uw CV dient bijgevoegd te zijn en voorzien van een pasfoto rechtsboven op de eerste pagina. Onderstaande disclaimer moet in het CV opgenomen worden, zodat een welbegrepen dataverwerking mogelijk wordt. Meer bepaald zal het de organisatoren toelaten de CVs aan de deelnemende bedrijven te bezorgen. Informatie over die bedrijven en hun vacatures zal beschikbaar zijn bij de registratie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2012, godz. 20:18 - Stefanie Bogaerts