Sektor bankowy i technologiczny razem dla edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa – to główne przesłanie porozumienia o partnerstwie w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, podpisanego podczas Kongresu Edukacji Finansowej 2017, który odbył się 28 marca br. na PGE Narodowym w Warszawie. Jak wskazują jego sygnatariusze, edukacja i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, to w obliczu postępującej cyfryzacji kraju, jedno z największych wspólnych współczesnych wyzwań.

Pod dokumentem inicjującym podpisy złożyli przedstawiciele: Związku Banków Polskich, Banku Pekao S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium oraz firm technologicznych: IBM Polska i MICROSOFT. Porozumienie zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz szerokiej budowy podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji. Jednym z nich jest realizacja dedykowanego moduł edukacyjnego na ponad 120 uczelniach w całej Polsce w ramach Programu NZB. Organizatorzy podkreślili, że ideą projektu, jest stopniowe dołączanie do niego kolejnych podmiotów, co będzie sprzyjało zwiększaniu skali realizacji jego głównych założeń.

Temat cyberbezpieczeństwa był jednym z motywów pierwszej edycji Kongresu, który w salach PGE Narodowego zgromadził ponad 300 przedstawicieli reprezentujących ok. 150 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń

- To ponadbankowe porozumienie pokazuje, że w obszarze cyberbezpieczeństwa należy współpracować a nie konkurować. Dziś, banki w Polsce ochraniają 33 miliony kont internetowych z czego 16 milionów aktywnych, codziennie użytkowanych. Jestem przekonany, że połączenie naszych doświadczeń i praktyk, jak i zasobów wiedzy skumulowanych w firmach infrastrukturalnych sektora bankowego i technologicznego, będzie podstawą powodzenia edukacyjnej misji w tym obszarze, realizowanej w różnych formach i skierowanej do różnych grup docelowych – powiedział Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

  

 

Kongres Edukacji Finansowej 2017 był organizowany wspólnie przez czołowe instytucje zajmujące się tematyką edukacji ekonomicznej, w tym m.in. Warszawski Instytut Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, które obchodzą w tym roku swoje 25-lecie.

Licznym panelom i wystąpieniem towarzyszyło centrum wystawiennicze - Aleja Edukacji Finansowej, w której zaproszone instytucje prezentowały swoje projekty edukacyjne.

Więcej: www.aleBank.pl/KEF oraz www.nzb.pl

Autor: Grzegorz Zasuwa
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017, godz. 15:14 - Grzegorz Zasuwa