Zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu dziekanów wydziałów prawa w Popowie w dniu 28 lutego 2017 r. absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, jak co roku, wykazali ponadprzeciętne zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Z grona 290 absolwentów, którzy ukończyli w 2016 r. studia na kierunku Prawo, aż 57,2 % osób przystąpiło do egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą), a 21,4 % - do egzaminu na aplikację ogólną. Oznacza to, że w zestawieniu uwzględniającym 38 jednostek naukowych kształcących na kierunku Prawo pod względem zainteresowania aplikacjami prawniczymi zajęli oni odpowiednio: 4 miejsce (aplikacje korporacyjne) i 1 miejsce (aplikacja ogólna)

 

 Opracowanie: Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Dział Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

 
Absolwenci rocznika 2016 osiągnęli bardzo dobre wyniki podczas egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Aż 57,8% zdających, to jest 96 osób, osiągnęło wynik pozytywny. Ogólnopolski, średni współczynnik zdawalności wyniósł 41,2 %. Tym samym nasz Wydział uplasował się w ścisłej czołówce jednostek naukowych najlepiej przygotowujących do egzaminów wstępnych (6 miejsce wśród 38 jednostek).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości

 


Bardzo dobre rezultaty nasi absolwenci osiągnęli również podczas egzaminu wstępnego do elitarnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Spośród kandydatów, którzy ukończyli studia na naszym Wydziale, aż 11 osób uzyskało w 2016 r. wynik pozytywny.

 

Opracowanie: Dział Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Warto również odnotować, że w ramach egzaminu wstępnego na aplikację ogólną nasi absolwenci osiągnęli trzeci wynik w kraju pod względem ilości uzyskanych punktów za rozwiązanie kazusu z prawa karnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Dział Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 


Serdecznie gratuluję wszystkim Absolwentom naszego Wydziału, którzy uzyskali pozytywne wyniki na egzaminach wstępnych – życzę Wam dalszych sukcesów na ścieżce kariery zawodowej i zachęcam do podtrzymywania kontaktów z Wydziałem!   
Gratulacje składam Pracownikom Wydziału – sukces ten nie byłby możliwy bez merytorycznego wsparcia i zaangażowania, jakiego udzielali Państwo naszym studentom.
Jestem głęboko przekonany, iż podczas tegorocznych egzaminów wstępnych studenci V roku Prawa uzyskają równie satysfakcjonujące rezultaty.
                    

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
                                Dziekan WPPKiA

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017, godz. 08:14 - Adam Jankowski