Uprzejmie proszę o wyjaśnienie jak (i dlaczego) należy poprawnie powiedzieć:
Ania będzie kupować czy też Ania będzie kupowała.

Moje wątpliwości budzi połączenie czasu przyszłego w wyrazie będzie z czasem przeszłym w wyrazie kupowała. Natomiast forma bezokolicznikowa w ogóle mi się nie podoba.W języku polskim tworzymy czas przyszły w zależności od aspektu czasownika: czasowniki dokonane odmieniamy w czasie przyszłym prostym (odmiana przypomina formy czasu teraźniejszego), np. kupić: kupię, kupisz, kupi, kupimy, kupicie, kupią, zaś czasowniki niedokonane, np. kupować odmieniamy w czasie przyszłym złożonym ze słowa posiłkowego być w czasie przyszłym: będę, będziesz, będzie itd. oraz niektórych form używanych dziś w 3 osobie czasu przeszłego, np.: kupował, kupowała, kupowało, kupowali, kupowały. Proszę zwrócić uwagę, że nie mamy tu do czynienia z faktycznym czasem przeszłym, bo nie można utworzyć analogicznych form czasu przyszłego w 1 i 2 osobie liczby pojedynczej i mnogiej, np. niepoprawne są sformułowania: będę kupowałem, będziesz kupowałeś, będziemy kupowaliśmy, będziecie kupowaliście. Formy wykorzystane do tworzenia czasu przyszłego to faktycznie formy imiesłowowe.
Równoprawnym sposobem tworzenia czasu przyszłego złożonego w polszczyźnie jest konstrukcja: być w czasie przyszłym + bezokolicznik, np. będę kupować.
Ostatecznie obie podane przez Pana formy są poprawne, może więc Pan używać tej, która bardziej odpowiada Pana upodobaniom estetycznym:)

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, godz. 13:19 - Natalia Sosnowska