Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych

w procesie integracji europejskiej:

Polska – Słowacja – Ukraina

 

Lublin, 15-17 września 2016 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-915 Lublin

Centrum Transferu Wiedzy (CTW)

sala 302

 

Program konferencji

 

GŁÓWNY ORGANIZATOR:

  • Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickie­go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skło­dowskiej w Lublinie
  • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja)
  • Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrz­nych we Lwowie (Ukraina)

 

KOMITET HONOROWY:

Prof. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. Tomasz Trojanowski – Prezes Oddziału PAN w Lublinie

Prof. Antoni Dębiński – Rektor KUL

Prof. Stanisław Michałowski – Rektor UMCS

Prof. Marek Šmid – Rektor Uniwersytetu Trnawskiego

Prof. Valeriy Sereda – Rektor Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie

Prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. Józef Krukowski – Przewodniczący Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie

Prof. Jan Gliński – Wiceprezes PAN Oddział w Lublinie

Prof. Viktor Hryshchuk – Dziekan Wydziału Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie

Dr Michaela Moravčikova – Uniwersytet Trnawski

Prof. Jadwiga Potrzeszcz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. Mirosław Sitarz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencja jest pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie praw­nym państwa w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych różnych ob­sza­rach życia społecznego w procesie integracji europejskiej: Polski, Sło­wa­cji i Ukrainy.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 12:56 - Leszek Wojtowicz