Bibliografia prac Władysława Panasa. Wybór

1) „Regiony czystej poezji”. O koncepcji języka w prozie Brunona Schulza, „Roczniki Humanistyczne” 1974, s.151-172.

2) Apologia i destrukcja. „Noc wielkiego sezonu” Brunona Schulza, w: Nowela – opowiadanie – gawęda. Interpretacja małych form narracyjnych, pod red. K. Bartoszyńskiego, M. Jasińskiej-Wojtkowskiej, S. Sawickiego, Warszawa 1974, s.191-195; wydanie drugie: Warszawa 1979.

3) „Zstąpienie w esencjonalność”. O kształtach słowa w prozie Brunona Schulza, w: Studia o prozie Brunona Schulza, Katowice 1976, s.75-89.

4) Bachelard, „Tygodnik Powszechny” 1976, nr 17.

5) Przestrzenie semiotyczne. Na marginesach „Morfologii bajki” Władimira Proppa, „Znak” 1977, nr 281-282, s.1372-1379.
Przedruk zmieniony: W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991.

6) Z zagadnień interpretacji strukturalno-semiotycznej, w: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, pod red. J.Sławińskiego i J. Święcha, Wrocław 1979, s.9-24.
Przedruk: W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991.

7) Sztuka jako ikonostas, „Znak” 1982, nr 337, s.1522-1542
Przedruki:
Posłowie do: P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, wstęp J. Nowosielski, Warszawa 1984.
W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991.

8) Z zagadnień semiotyki podmiotu, w: Autor – podmiot literacki – bohater, pod red. A. Martuszewskiej i J. Sławińskiego, Wrocław 1983, s.31-36.
Przedruk: W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991.

9) Literatura polsko-żydowska: pismo i rana, „Akcent” 1987, nr 3, s. 17-26.
Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

10) Literatura polsko-żydowska: zamach pióra, „Akcent” 1990, nr 1-2, s.69-77.
Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

11) Szoah w literaturze polskiej, w: Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu, pod red. J. Święcha, Lublin 1990, s.37-54.
Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

12) „Ja – polski poeta, hebrajski niemowa”. Literatura polsko-żydowska i żydowsko-polska (1918-1939), „Tygodnik Literacki” 1991, nr 16.
Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

13) W kręgu metody semiotycznej, Lublin 1991.

14) Topika judajska w literaturze polskiej XX wieku, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej i innych, Wrocław 1992, s. 1095-1104.
Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

15) „Mesjasz rośnie pomału...” O pewnym wątku kabalistycznym w prozie Brunona Schulza, w: Bruno Schulz. In memoriam 1892-1942, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak, Lublin 1992, s. 113-129.
Przedruk: Proza polska XX wieku, pod red. M. Bartnickiej, Białystok 1994.

16) Sacer: święty-przeklęty. Obraz judaizmu w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, w: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, pod red. S. Fity, Lublin 1993, s. 173-195.
Przedruk: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

17) O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Warszawa 1996, s.605-613.

18) Brama, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1996, nr 1-2, s. 14-17.
Przedruki:
W: Pamięć – miejsca – obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, pod red. J. P. Hudzika i J. Mizińskiej, Lublin 1997.
W: Brama, [bez miejsca i roku wydania; 1998]
W: Ścieżki pamięci. Żydowskie Miasto w Lublinie – losy, miejsca, historia, pod red. J. J. Bojarskiego, Lublin – Rishon LeZion 2001.

19) Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

20) Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997.

21) Dass /1/, „Na Przykład” 1998, nr 4.

22) Jeździec Niebieski /1/, „Na Przykład” 1998, nr 5.

23) Dass /2/, „Na Przykład” 1998, nr 6-7.

24) Jeździec Niebieski /2/, „Na Przykład” 1998, nr 8.

25) Dass /3/, „Na Przykład” 1998, nr 9.

26) Jeździec Niebieski /3/, „Na Przykład” 1999, nr 1-2.

27) Dass /4/, „Na Przykład” 1999, nr 3-4.

28) Jeździec Niebieski /4/, „Na Przykład” 1999, nr 5.

29) Dass /5/, „Na Przykład” 1999, nr 6-7.

30) Jeździec Niebieski /5/, „Na Przykład” 2000, nr 1-2.

31) Daas /6/, „Na Przykład” 2000, nr 3-4.

32) Jeździec Niebieski /6/, „Na Przykład” 2000, nr 5.

33) Dwadzieścia dwie litery. O „Poemacie” Józefa Czechowicza uwagi wstępne, „Roczniki Humanistyczne” 2000, z.1, s. 17-30.

34) Daas /7/, „Na Przykład” 2001, nr 1.

35) Jeździec Niebieski /7/, „Na Przykład” 2001, nr 2.

36) „Antykwariat anielskich ekstrawagancji” albo „święty bełkot”. Rzecz o „Piecyku” Aleksandra Wata, „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 107-119.
Przedruk: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, Lublin 2002.

37) Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Lublin 2001.

38) Żeński Mesjasz, czyli o „Wiośnie” Brunona Schulza, w: W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, Lublin 2003, s.35-46.

39) Literatura polska w perspektywie Rzeczypospolitej wielu narodów, w: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. ks. S. Wilk, Lublin 2003, s. 459-469.

40) Dwadzieścia dwie litery. O „Poemacie” Józefa Czechowicza uwagi wstępne, w: Czytanie Czechowicza, red. P. Próchniak i J. Kopciński, Lublin 2003, s. 91-105.

41) Oko cadyka, Lublin 2004.

42) Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności, [Lublin] 2004.

43) Hiram. Fragment o „Poemacie” Józefa Czechowicza, w: Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, pod red. J. Święcha, Lublin 2004, s. 33-48.

44) Tajemnica siódmego anioła. Cztery interpretacje, Lublin 2005.

45) Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), przygotowanie do druku i nota P. Próchniak, Lublin 2006.

46) J. Czechowicz, Poemat. W. Panas, Znak kabalistyczny. O „Poemacie” Józefa Czechowicza. Fragmenty, Lublin 2006.

Opracował Paweł Panas.
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2008, godz. 16:12 - Ireneusz Piekarski