[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1988

BUTTIGLIONE Rocco, Suwerenność osoby i narodu poprzez kulturę (tłum. T.S.), 2-3(2-3), s. 78-89;

- Suwerenność narodu przez kulturę (tłum. Karol Klauza, Urszula Kozłowska SJK), 4(4), s. 94-120.

CHUDA Mirosława [M.A.Ch.], Noty o autorach, 2-3(2-3), s. 197-201;

- [M.Ch.], Noty o autorach, 4(4), s. 202-205.

CHUDY Wojciech, Ewangelia w kulturze i dziejach [Sprawozdania], 1(1), s. 159-176;

- Rola refleksji w osobowym spełnianiu się człowieka, 2-3(2-3), s. 66-77;
- Kontrowersje i podziw. II pielgrzymka Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych w oczach prasy amerykańskiej [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(2-3), s. 187-189; - oraz Karol Klauza, Dekada nadziei [Pontyfikat w oczach świata], 4(4), s. 167-175;
- O właściwą wizję człowieka [Zżycia Instytutu Jana Pawła II KUL], 4(4), s. 177-188.

CROSBY John, Dialektyka podmiotowości i transcendencji w osobie ludzkiej (tłum. Dorota Chabrajska, ks. Artur Sieradzki), 2-3(2-3), s. 57-65.

DAVIES Norman, Polska 1978-1988: God's Playground, 4(4), s. 86-93.

DEDECIUS Karl, Dziękuję za godzinę szczęścia, 1(1), s. 20-25;

- "Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień...?", 1(1), s. 26-42.

DRAUS Jan, Notatki z jerozolimskiej konferencji [Sprawozdania], 2-3(2-3), s. 171-175.

GAJEK Jan MIC ks., Stanisław J. Koza, Christos pobiedi! [Sprawozdania],4(4), s. 151-155.

GOCŁOWSKI Tadeusz bp, Praca - dziełem człowieka dla człowieka, 4(4),s. 63-72.

GRAMATOWSKI Wiktor SJ, Zofia Wilińska, Bibliografia Jana Pawła II, 1(1), s. 200-216.

HUTNIKIEWICZ Artur, Trzy uniwersytety, 2-3(2-3), s. 149-157.

JAN PAWEŁ II, Do świata nauki, 2-3(2-3), s. 11-17;

- Otwórzcie drzwi Chrystusowi, 4(4), s. 15-17;
- Jan Paweł II do Rodaków, 4(4), s. 18-21.

JAROSZYŃSKI Andrzej, Jan Paweł II w oczach Zachodu [Pontyfikat w oczach świata], 1(1), s. 193-199.

JAWORSKI Marian bp, Drugi - alter ego. Solidarność - element autentycznego uczestnictwa we wspólnocie, 4(4), s. 50-54.

KLAUZA Karol, Człowiek podmiotem wyzwolenia [Recenzje i omówienia], 1(1), s. 187-190;

- Papież nadziei [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(2-3), s. 183-186;
- [K.K.], Bibliografia adnotowana. Nauczanie Jana Pawia II o roli uniwersytetów [Bibliografia],2-3(2-3), s. 191-195;
- oraz Wojciech Chudy, Dekada nadziei [Pontyfikat w oczach świata], 4(4), s. 167-175.

KONDERAK Adam, Ku pojednaniu - przez wiarę, 1(1), s. 120-127.

KOZA Stanisław J., ks. Jan Gajek MIC, Christos pobiedi! [Sprawozdania], 4(4), s. 151-155.

KOZIARSKI Grzegorz, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy [Sprawozdania], 1(1), s. 177-183.

KURDZIAŁEK Marian ks., Dwie starożytne koncepcje sprawiedliwości, 2-3(2-3), s. 162-170.

LISTY bł. Jerzego Matulewicza do nuncjusza Achille Rattiego (oprać. ks. Jan Bukowicz MIC, ks. Tadeusz Górski MIC), 1(1), s. 45-63.

ŁUŻNY Ryszard, Ewangelia i kultura w tysiącletnich dziejach Rusi-Ukrainy, 1(1), s. 91-108;

- U źródeł chrześcijaństwa Słowian wschodnich [Sprawozdania], 4(4), s. 156-162.

MACHARSKI Franciszek kard., Człowiek drogą Kościoła. Z perspektywy dziesięciu lat, 4(4), s. 25-34.

MAJDAŃSKI Kazimierz bp, Polska - Rodziną rodzin w nauczaniu Jana Pawła II, 4(4), s. 55-62.

MAJKA Józef ks., Wolność i odpowiedzialność badacza, 2-3(2-3), s. 101-111;
- Państwo - "pospolitą rzeczą" suwerennego narodu, 4(4), s. 73-85.

MARYNIARCZYK Andrzej SDB, Książka o potrójnej powinności filozofii uniwersyteckiej [Omówienia i recenzje], 2-3(2-3), s. 177-181.

MATULEWICZ Jerzy bł., Listy bł. Jerzego Matulewicza do nuncjusza Achille Ratti (tłum. ks. Jan Bukowicz MIC, ks. Tadeusz Górski MIC), 1(1), s. 45-63.

MOKRY Włodzimierz, Taras Szewczenko i jego przestrzeń wewnętrznej wolności, 1(1), s. 109-119.

NOSSOL Alfons bp, W służbie mądrości Boga i mądrości świata, 4(4), s. 126-133.

NOTY O AUTORACH, 1(1), s. 217-219.

ORĘDZIE biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim (Fragment), 1(1), s. 13-14.

PUZYNINA Jadwiga, U podstaw etyki mowy, 2-3(2-3), s. 129-133.

RATZINGER Joseph kard., Dziesięć lat pontyfikatu Jana Pawła II (tłum. Tadeusz Styczeń SDS), 4(4), s. 5-11;

- Człowiek - reprodukcja czy stworzenie? Teologiczne pytania dotyczące początku życia ludzkiego (tłum. Tadeusz Styczeń SDS), 4(4), s. 134-147.

RODZIŃSKI Adam, Preludium do rozważań o polskiej kulturze narodowej [Myśląc Ojczyzna], 4(4), s. 148-150.

SALIJ Jacek OP, O problemie polsko-żydowskim. Uwagi wychodzące przeważnie poza temat, 1(1), s. 133-145.

SAWICKI Stefan, Karl Dedecius - laudatio, 1(1), s. 15-19.

SEIFERT Josef, Prawda a transcendencja człowieka (tłum. Zenon Mazur-czak), 2-3(2-3), s. 37-46.

STARNAWSKI Witold, Jan Paweł II wobec tradycji Kościołów wschodnich [Bibliografia], 4(4), s. 189-201.

STĘPIEŃ Antoni B., Filozof klasyczny wobec kultury współczesnej, 2-3(2-3), s. 112-116.

STRÓŻEWSKI Władysław, Tak - tak, nie - nie (Kilka uwag o prawdzie), 2-3(2-3), s. 29-36;
-Medytacja o wyzwoleniu przez prawdę, 4(4), s. 35-49.

STRYJKOWSKI Julian, Jestem, 1(1), s. 131-132.

STRZELECKA Kinga, Obraz Niewidzialnego, 1(1), s. 146-155.

STYCZEŃ Tadeusz ks. [T. S.], Dlaczego "Ethos"? [Od Redakcji], 1(1), s. 3-7;

- [T.S.] O narodziny podmiotowości [Od Redakcji], 2-3(2-3), s. 3-7;
- Wolność w prawdzie, 2-3(2-3), s. 47-56.

SWIEŻAWSKI Stefan, Ethos historyka filozofii, 2-3(2-3), s. 117-128.

SZANIAWSKI Klemens, O ethosie prawdy, 2-3(2-3), s. 90-98.

SZLAGA Jan ks., Podobni do człowieka, który dom zbudował na skale,2-3(2-3), s. 158-161.

ŚRUTWA Jan bp, Przemówienie inauguracyjne, 4(4), s. 123-125.

WILIŃSKA Zofia, Wiktor Gramatowski SJ, Bibliografia Jana Pawła II, 1(1),s. 200-216.

WILKANOWICZ Stefan, Znane i nowe [Recenzje], 4(4), s. 163-166.

WOJTYŁA Karol kard., Podmiotowość i " to, co nieredukowalne" w człowieku,2-3(2-3), s. 21-28.

WOJTYSKA Henryk D. CP, Liudvikas Povilonis i jego Litwa, 1(1), s. 64-71.

ZGORZELSKI Czesław, Alma Mater Vilnensis, 1(1), s. 72-88.

ZIÓŁKOWSKI Janusz, Uniwersytet w centrum napięć współczesnego świata, 2-3(2-3), s. 137-148.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 09:19 - Anna Swęda