[ETHOS. Bibliografia zawartości 1988-2000]

Bibliografia zawiera chronologiczny wykaz publikacji, które zamieszczone zostały w "Ethosie" w latach 1988-2000; w ramach każdego roku zastosowano układ alfabetyczny. Poszczególne pozycje zawierają: nazwisko i imię autora (w niektórych przypadkach inicjały), tytuł oznaczony kursywą, numer w ciągu roku, numer ciągły (w nawiasie) oraz strony. W nawiasach kwadratowych zaznaczono poszczególne działy "Ethosu" (np. [Sprawozdania], [Myśląc Ojczyzna]). W przypadku występowania dwóch autorów artykułu opis bibliograficzny zamieszczono pod nazwiskami obu autorów.

1995

ADAMIAK Elżbieta, Dialog z teologią feministyczną? [Omówienia i recenzje],1(29), s. 244-251.

ANDERSON Carl A., "Evangelium vitae" i nowa kultura dla życia (tłum. Jarosław Merecki SDS), 2-3(30-31), s. 13-19.

AUGUSTYNOWICZ Jan ks., Dzido, myśl i duchowość ks. Bronisława Markiewicza [Omówienia i recenzje], 4(32), s. 279-283.

BAJDA Jerzy ks., Pokój zależy od kobiet, 1(29), s. 25-30.

BARAŃSKA Ewa, Georges Bernanos dzisiaj [Sprawozdania], 4(32), s. 307-308.

BARTNIK Czesław S. ks., Kiedy myślę Matka... [Myśląc Ojczyzna], 1(29), s. 180-187.

BORKOWSKA Małgorzata OSB, Kobieca droga do świętości, 1(29), s. 40-47.

BORKOWSKA Stanisława, Od roszczenia do kompromisu. Bariery porozumienia, 4(32), s. 204-214.

BOROWCZYK Krystyna, Przypomnienie matczynego błogosławieństwa [Omówienia i recenzje], 1(29), s. 261-265.

BORZESTOWSKI Waldemar, Opowieść o Ojczyźnie, księdze i ojcu, którego porwały demony [Myśląc Ojczyzna], 4(32), s. 251-256.

BUTTIGLIONE Rocco, Jarosław Merecki SDS, Europa jako pojęcie filozoficzne (Część druga) (tłum. Józef Tarnówka SDS), 1(29), s. 188-205;

- oraz Jarosław Merecki SDS, Europa jako pojęcie filozoficzne (Część trzecia) (tłum. Józef Tarnówka SDS) [Chrześcijańskie korzenie Europy], 2-3(30-31), s. 295-312.

CHUDA Mirosława [M.Ch.], Noty o autorach, 1(29), s. 309-314. CHUDY Wojciech, O męstwie [Przez pryzmat Ethosu], 1(29), s. 283-284;

- Intelektualiści i moralność [Omówienia i recenzje], 2-3(30-31), s. 319-324;
- Zwycięstwo? - w pięćdziesiąt lat później [Przez pryzmat Ethosu], 2-3(30-31), s. 389-390.

CIESIELSKI Stanisław, Rosja i Czeczenia - krótka historia dramatu, 2-3(30-31), s. 101-113.

DARCZEWSKA Jolanta, Prasa rosyjska po przełomie w roku 1991, 2-3(30-31), s. 114-125.

DROB Janusz A., Gdy szańce rozsypie czas... [Omówienia i recenzje], 2-3(30-31), s. 325-328.

DYCZEWSKI Leon OFMConv, Kobieta w rodzinie i w społeczeństwie, 1(29), s. 89-108;

- Płaca sprawiedliwa i słuszna, 4(32), s. 113-121.

DYLUS Aniela, "Kwestia płacowa" dawniej i dziś, 4(32), s. 99-112.

DYSKUSJA po wykładzie Iriny Iłowajskiej Alberti (oprać. Wojciech Chudy; tłum. z jęz. rosyjskiego - Walery Koszewierski, z języka angielskiego -Jarosław Merecki SDS), 2-3(30-31), s. 41-69: Tadeusz Styczeń SDS, s. 41-44, 61-64, 69; Wojciech Chudy, s. 44-45, 51, 53, 54, 55, 58, 64-65; Wacław Hryniewicz OMI, s. 45-46, 53, 53-54, 55, 58-59; Irina Iłowajska Alberti, s. 47, 48, 49-51, 52-53, 55-56, 61; Jan S. Gajek MIC, s. 47, 48-49; Roman Dzwonkowski SAC, s. 51-52, 53, 54, 55, 59; Grzegorz Przebinda, s. 56-58; ks. Alfred Wierzbicki, s. 60; o. Christopher Lowe, s. 60-61; Ryszard Łużny, s. 65-69.

DZWONKOWSKI Roman SAC, Zjednoczeni w obronie wolności i godności ludzkiej, 2-3(30-31), s. 195-203.

FILIPIAK Maria, Szesnasty rok pontyfikatu Jana Pawła II [Kalendarium], 1(29), s. 292-299;

- Jan Paweł II o kobiecie [Bibliografia], 1(29), s. 300-308;
- Jan Paweł II o Rosji i braciach prawosławnych [Bibliografia], 2-3(30-31), s. 391-395;
- Siedemnasty rok pontyfikatu Jana Pawła II [Kalendarium], 4(32), s. 321-328;
- oraz Cezary Ritter, Sprawiedliwość gospodarcza [Bibliografia], 4(32), s. 329-354.

GAJDA Janusz, Jak tendencyjnie pisać recenzję? [Listy], 1(29), s. 285-288.

GODŁÓW-LEGIĘDŹ Janina, Gospodarka rynkowa w interpretacji Jana Pawła II, 4(32), s. 31-40.

GRUNER-ŻARNOCH Ewa, Głos Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich (Katyń 4 VI 1995), 2-3(30-31), s. 76-77.

GRUSZECKI Tomasz, Rola państwa a rola sektora prywatnego w polskiej prywatyzacji, 4(32), s. 161-177.

GRZEŚKOWIAK Alicja, Zasada równości kobiet i mężczyzn na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 1(29), s. 57-75;

- Matka i jej dziecko, 1(29), s. 154-159.

GULA Janusz, O przerywaniu ciąży w starożytności [Polemiki], 2-3(30-31), s. 247-253.

HLEBOWICZ Adam, Rosja przetrwa - ale jaka? [Omówienia i recenzje], 2-3(30-31), s. 349-352.

HOŁUSZKO Marek, Obywatele Polski wyznania prawosławnego, 2-3(30-31),s. 214-226.

IŁOWAJSKA ALBERTI Irina, Miłość współweseli się z prawdą (tłum. Anna Mańko), 2-3(30-31), s. 31-40;

- Szukamy dłoni Boga [Z Iriną Iłowajską Alberti rozmawia ks. Alfred Wierzbicki], 2-3(30-31), s. 70-72.

JABŁOŃSKA-DEPTUŁA Ewa, Kobieta w polskim trwaniu, 1(29), s. 168-179.

JACKO Jan F., Moralny pozytywizm a agonia legalnego małżeństwa [Omówienia i recenzje], 1(29), s. 257-260;

- Filozoficzna antropologia a doświadczenie ikony [Omówienia i recenzje],2-3(30-31), s. 334-338.

JACUKOWICZ Zofia, Płaca godziwa a minimum socjalne w Polsce, 4(32),s. 142-153.

JAN PAWEŁ II, Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju, 1(29), s. 11-14;

- "Nieomal wszystko nas łączy", 2-3(30-31), s. 11-12;
- O sprawiedliwość i godność w świecie pracy, 4(32), s. 11-14.

JARCO Jan, Rosyjskie prawosławie wobec problemu odnowy, 2-3(30-31), s.183-192.

JARMOŁOWICZ Wacław, Negocjacyjny mechanizm regulacji płac. Konflikt i porozumienie, 4(32), s. 154-160.

JOHNSON Paul, Wolność. Rozważania o naturze ludzkiej (tłum. Jarosław Merecki SDS), 2-3(30-31), s. 20-28.

KAMOCKI Janusz, Polacy w Kazachstanie wczoraj i dziś, 2-3(30-31), s. 204-213.

KAMPKA Franciszek ks., Etyczny wymiar własności prywatnej, 4(32), s. 51-63.

KIEREŚ Barbara, Chrześcijaństwo wobec kobiety [Omówienia i recenzje],1(29), s. 240-243.

KOCZETKOW Gieorgij, "Chrześcijaństwo jest przecież jedno..." [Z ojcem Gieorgijem Koczetkowem - duszpasterzem i ewangelizatorem rosyjskim, twórcą Wyższej Szkoły Katechetów im. św. Filatera Drozdowa w Moskwie- rozmawia Paweł Przeciszewski] [Rozmowy o Rosji], 2-3(30-31), s. 239-246.

KORNAS-BIELA Dorota, "Śmierć starła się z życiem" [Sprawozdania], 1(29), s. 266-278;

- Podręcznik demoralizacji [Omówienia i recenzje], 2-3(30-31), s. 357-362.

KRIOKSZYN Ignacy, Odbudowa i otwartość [Z ojcem Ignacym Kriokszynem, ihumenem klasztoru Narodzenia Bogurodzicy w Bobreniewie koło Kołymy, rozmawia Paweł Przeciszewski] [Rozmowy o Rosji], 2-3(30-31), s. 236-238.

KROPIWNICKI Jerzy, Płaca minimalna w Polsce a standardy międzynarodowe, 4(32), s. 122-132.

KROSZEL Janusz, Co to znaczy, że państwo prowadzi politykę prorodzinną?, 4(32), s. 74-83.

KRZYSZKOWSKI Zbigniew ks., "Afryka wzywa pomocy, współpracy, solidarności". Jedenasta podróż apostolska Jana Pawia II do Afryki [Pontyfikat w oczach świata], 4(32), s. 309-315.

LUBICH Chiara, "Kochaj, gdyż Bóg nas wszystkich ukochał" [Z Chiarą Lubich rozmawia Tadeusz Styczeń SDS], 1(29), s. 17-22.

MADERO Francisco F. ks., Koncepcja sprawiedliwości w nauczaniu Jana Pawła II (tłum. Cezary Taracha), 4(32), s. 181-191.

MAZUREK Franciszek J. ks., Prawa społeczne człowieka - prawa podmiotowe czy jałmużna państwowa?, 4(32), s. 41-50.

MEDINA ESTÉVEZ Jorge, Godność kobiety w nauczaniu Jana Pawła II na podstawie listu apostolskiego "Mulieris dignitatem" (tłum. Anna Bączek), 1(29), s. 31-39.

MERECKI Jarosław SDS, Rocco Buttiglione, Europa jako pojęcie filozoficzne (Część druga) (tłum. Józef Tarnówka SDS), 1(29), s. 188-205;

MERECKI Jarosław SDS, Dylematy społeczeństwa otwartego [Omówienia i recenzje], 1(29), s. 235-239;

- oraz Rocco Buttiglione, Europa jako pojęcie filozoficzne (Część trzecia) (tłum. Józef Tarnówka SDS) [Chrześcijańskie korzenie Europy], 2-3(30-31), s. 295-312;
- oraz Patrycja Mikulska, Czego może nas nauczyć "Historia etyki"? [Omówienia i recenzje], 4(32), s. 270-275.

MEYER Anouk i Jean-Marie, Kobieta - małżonka, matka - i jej misja wychowawcza (tłum. Patrycja Mikulska), 1(29), s. 160-167.

MIKULSKA Patrycja, Jarosław Merecki SDS, Czego może nas nauczyć "Historia etyki"? [Omówienia i recenzje], 4(32), s. 270-275.

NABYWANIEC Stanisław ks., Unia Brzeska po czterech stuleciach [Sprawozdania], 4(32), s. 300-306.

NIEMIEC Henryk ks., "Scriptores Scholarum" - szkolny kwartalnik lubelski [Omówienia i recenzje], 4(32), s. 284-288.

NOTY O AUTORACH, 2-3(30-31), s. 396-402; - 4(32), s. 355-361.

NOVAK Michael, Oddolny rozwój ekonomiczny (tłum. Leszek S. Kolek), 4(32), s. 17-30.

NOWOSAD Sławomir ks., Życie w Chrystusie. ARCIC II na temat zagadnień moralnych [Sprawozdania], 2-3(30-31), s. 369-377.

O'CONNOR John kard., Kobieta w społeczeństwie rozwiniętym (tłum. Jarosław Merecki SDS, Patrycja Mikulska, Mirosława Ritter), 1(29), s. 79-88.

O'NEILL Mary A. RSM, Emancypacja kobiet w Kościele i społeczeństwie (tłum. Jarosław Merecki SDS, Patrycja Mikulska), 1(29), s. 137-143.

PACH Jan OSPPE, "Oto Matka twoja", 1(29), s. 148-153.

PARTYCKI Sławomir, Moralny wymiar bezrobocia [Omówienia i recenzje],4(32), s. 263-265.

PAWLUKIEWICZ Piotr ks., "Ojcze nasz..." [Myśląc Ojczyzna], 2-3(30-31),s. 254-258.

PETRY MROCZKOWSKA Joanna, Amerykańska rewolucja seksualna – niespełniona obietnica szczęścia, 4(32), s. 241-250.

PIELA Michał SDS, Promieniowanie wiarą [Omówienia i recenzje], 2-3(30-31), s. 353-356.

PIOTROWSKA Wiesława, Postawy kobiet wobec pracy i ich aspiracje zawodowe, 1(29), s. 117-122.

PODREZ Ewa, "Kiedy powstałem?" - dylematy bioetyki [Omówienia i recenzje], 4(32), s. 266-269.

PRZEBINDA Grzegorz, Sołżenicyn w sporze z tradycją Oświecenia, 2-3(30-31), s. 126-137.

PRZECISZEWSKI Paweł, Koncepcje ewangelizacyjne rosyjskich prawosławnych, 2-3(30-31), s. 166-182.

PRZYBOROWSKA Anna, Manipulowanie świadomością kobiety, 1(29), s. 123-126.

PUTKIEWICZ Witold M., "Etyka w biznesie" [Sprawozdania], 2-3(30-31), s. 378-383.

RAJEWSKI Maciej, Przezwyciężyć własną historię, 2-3(30-31), s. 81-100.

RASZKOWSKI Jewgienij B., Protojerej Aleksander Mień: sylwetka intelektualna (tłum. Anna Mańko), 2-3(30-31), s. 153-165.

RITTER Cezary [C.R.], Mirosława Ritter [M.R.], "Czyż może niewiasta zapomnieć...?" [Od Redakcji], 1(29), s. 5-8;

RITTER Cezary [C.R.], Samarytanie i Żydzi - Polacy i Rosjanie... Ku pojednaniu-przez przebaczenie [Od Redakcji], 2-3(30-31), s. 5-8;

- Praca - wolność - solidarność [Od Redakcji], 4(32), s. 5-8;
- Wybór i odpowiedzialność [Przez pryzmat Ethosu], 4(32), s. 316-319;
- oraz Maria Filipiak, Sprawiedliwość gospodarcza [Bibliografia], 4(32), s. 329-354.

RITTER Mirosława [M.R.], Cezary Ritter [C.R.], "Czyż może niewiasta zapomnieć...?" [Od Redakcji], 1(29), s. 5-8.

SALA Giovanni B. SJ, 25-lecie "Deklaracji z Königstein" (tłum. Jarosław Merecki SDS) [Polemiki teologiczne], 1(29), s. 206-234.

SŁAWIŃSKA Irena, Żarliwość i skupienie [Z profesor Ireną Sławińską rozmawia Wojciech Chudy] [Rozmowy "Ethosu"], 2-3(30-31), s. 259-290;

- Pożegnanie "wroga" (Tryptyk paraboliczny) [Rozmowy "Ethosu"], 2-3(30-31), s. 291-294.

SOŁTYK Grażyna, Społeczna kondycja rodziny polskiej, 1(29), s. 109-116.

SOWIŃSKI Sławomir, Sprawozdanie z sympozjum "Nowy porządek Europy" [Sprawozdania], 4(32), s. 295-299.

STREHLAU Natasza, Sokrates przed sądem współczesnego demokraty [Omówienia i recenzje], 2-3(30-31), s. 313-318.

STYCZEŃ Tadeusz SDS, "Kochaj, gdyż Bóg nas wszystkich ukochał" [Z Chiarą Lubich rozmawia Tadeusz Styczeń SDS], 1(29), s. 17-22.

SWIRIDOW Ioann Protojerej, Ku teologii imienia (tłum. Anna Mańko), 2-3(30-31), s. 141-152.

SZOSTEK Andrzej MIC, Moralność wobec przemian w Polsce. Szansę i zagrożenia, 4(32), s. 84-95.

SZTYCHMILER Ryszard ks., Ochrona prawa do życia w nauczaniu Jana Pawła II, 4(32), s. 217-229.

SZYMANOWSKI Teodor, Kobiety w więzieniu. Problemy przestępczości, wykonywania kary pozbawienia wolności oraz powrotu do społeczeństwa, 1(29), s. 127-136.

SZYMIK Jerzy ks., Światła w ciemności (sali kinowej). Notatki [Omówienia i recenzje], 4(32), s. 289-294.

TYSZKA Zbigniew, Ekonomiczna funkcja rodziny i jej wpływ na funkcje pozaekonomiczne, 4(32), s. 64-73.

WAŁĘSA Lech, Prawda o Katyniu - ziarno pojednania, 2-3(30-31), s. 73-75.

WAWRO Franciszka W., Odbiorcy mediów, zacznijcie żywiej reagować [Omówienia i recenzje], 2-3(30-31), s. 363-368;

- Czy rodzina wielodzietna jest wartością w polskim ethosie?, 4(32), s. 230-240.

WIERZBICKI Alfred ks., Oblicza polskiego katolicyzmu [Sprawozdania], 1(29), s. 279-282.

WIŚNIEWSKI Ludwik OP, Ku spełnieniu wizji odzyskanej jedności [Z Ludwikiem Wiśniewskim OP rozmawia ks. Alfred Wierzbicki] [Rozmowy o Rosji], 2-3(30-31), s. 227-235.

WOJTYŁA Karol, Nad Twoją białą mogiłą, 1(29), s. 147.

WOJTYSIAK Jacek, Odpowiedź profesorowi Januszowi Gajdzie [Listy], 1(29), s. 289-291.

WONS Krzysztof SDS, Ojciec Aleksander Mień - człowiek Boży i teolog [Omówienia i recenzje], 2-3(30-31), s. 339-342.

WORONIECKI Paweł, Państwo pomocnicze a konflikt społeczny. Postawy chrześcijanina w sytuacjach spornych, 4(32), s. 192-203.

WRATNY Jerzy, Koncepcja płacy sprawiedliwej a niektóre aktualne problemy prawa pracy i polityki płac w Polsce, 4(32), s. 133-141.

ZDYBICKA Józefa USJK, Dlaczego kompleks feminizmu?, 1(29), s. 48-56.

ZIELIŃSKI Andrzej, Opus Dei - uświęcenie przez pracę [Omówienia i recenzje], 4(32), s. 257-262.

ZIEMIŃSKI Ireneusz, Człowiek jako niezgłębioność w dziejach [Omówienia i recenzje], 2-3(30-31), s. 329-333;

- Paula Tillicha filozoficzne wyznanie wiary [Omówienia i recenzje], 4(32), s. 276-278.

ŻARDECKA Magdalena, Mózg i jego płeć [Omówienia i recenzje], 1(29), s. 252-256.

ŻYCHSKA Agnieszka, W imię prawdy i samowyrzeczenia [Omówienia i recenzje], 2-3(30-31), s. 343-348;

- Jan Paweł II Człowiekiem Roku 1994 tygodnika "Time" [Pontyfikat w oczach świata], 2-3(30-31), s. 384-388.

(oprac. Maria Filipiak)

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, godz. 09:30 - Anna Swęda