W ramach inicjatywy Studenckiego Koła Innowacji - Transferu wiedzy do biznesu KUL zostało zorganizowane seminarium studenckie połączone z debatą,podczas którego zbadaliśmy metodą ankietową przyczyny bierności studentów wobec inicjatyw prowadzonych przez uczelnie. 

W celu uchwycenia problemu całościowo do współpracy włączyli się studenci z innych środków akademickich w Lublinie: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, a także z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Autor: Lidiia Burysh
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2018, godz. 23:47 - Lidiia Burysh