Lp.

Nazwa szkolenia

Link do metody bilansu

1

„Podstawy tutoringu”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/931721?lang=pl

2

„Tutoring zaawansowany”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/288925?lang=pl

3

„Blended learning”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/948218?lang=pl

4

 „Metody kształcenia symultanicznego w uczeniu on-line”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/494944?lang=pl

5

 „Metodyka dydaktyki pracy zdalnej”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/375715?lang=pl

6

„Kształcenie młodych dorosłych”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/675195?lang=pl

7

„Powrót po pandemii – warsztaty psychologiczne”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/761491?lang=pl

8

 „Metody aktywizujące”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/244293?lang=pl

9

„Kompetencje komunikacyjne”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/867277?lang=pl

10

 „Wykorzystanie platformy Moodle jako narzędzia wspierającego dydaktykę”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/931471?lang=pl

11

 „Język angielski”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/151869?lang=pl

12

„Język niemiecki”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/979871?lang=pl

13

 „Badania statystyczne”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/766541?lang=pl

14

 „Warsztaty z emisji głosu z elementami retoryki”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/254561?lang=pl

15

„Service learning”

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/137347?lang=pl

16

"Język hiszpański"

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/656425?lang=pl

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2022, godz. 15:19 - Dorota Prokopiak