Aktualności / Wydarzenia

"Biologia-Medycyna-Terapia" - naukowcy o biologii medycznej

"Biologia-Medycyna-Terapia" to hasło V Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej, który potrwa od 15 do 17 września na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. - Przed KUL, który od przyszłego roku akademickiego otwiera kierunek lekarski, są wielka szansa i odpowiedzialność - podkreślono podczas inauguracji konferencji, na której m.in. o terapiach biologicznych i eksperymentalnych, porozmawiają wybitni polscy i zagraniczni naukowcy.

FOTORELACJA

- Biologio, medycyno - jeżeli realizujesz swoje zadania - służysz sobie i służysz swojej przyszłości w stosowanych terapiach - zaznaczył podczas uroczystego otwarcia konferencji rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, nawiązując do słów polskiego noblisty, wybitnego pisarza Władysława Reymonta, a także do słów papieża Jana Pawła II, który w latach 1953-1978 prowadził na KUL Katedrę Etyki i bardzo często odnosił się w swoim nauczaniu do świata medycyny.

- Kiedyś papież Jan Paweł II powiedział bardzo znamienite słowa, że "otrzymamy od Pana Boga to, co damy naszemu cierpiącemu bratu". I kiedy wymieniamy dzisiaj te słowa "Biologia-Medycyna-Terapia" to w tym kontekście, że bez tych podstaw antropologicznych bardzo trudno odnaleźć swoje "tu i teraz" i stąd radość, że w tym naszym przedsięwzięciu biologii medycznej dostrzega się ten obszar - mówił ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Wydarzenie patronatem honorowym objął m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który podczas inauguracji konferencji przypomniał, że KUL od 1 października 2023 r. ma zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego. Podkreślił też, że w tym kontekście V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej wpisuje się w ambicje uniwersytetu i służy mu jako wsparcie merytoryczne. - Żyjemy w świecie, w którym zagrożenie ze strony rozmaitych chorób, zwłaszcza onkologicznych, jest coraz większe - zwrócił uwagę minister, dodając, że także i ta problematyka będzie poruszana na konferencji.

Poza szefem MEiN i wojewodą lubelskim Lechem Sprawką głos zabrał także prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, który jest pełnomocnikiem premiera m.in. do spraw rozwoju sektora biotechnologii w Polsce. - Dzisiaj robimy niezwykle ważny krok, żeby przyszłość KUL-u była jeszcze lepsza, żeby tu, w tych murach, kształcili się lekarze. Przed państwem wielka nieprawdopodobna szansa, ale również odpowiedzialność - mówił prof. Sierpiński.

- Kształcenie na kierunku lekarskim to wielkie wyzwanie naukowe i dydaktyczne, ale również etyczne. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tu, w murach KUL-u, lekarze, którzy będą kształceni, będą posiadali wielką chrześcijańską wrażliwość, otwartość na drugiego człowieka, szacunek dla pacjenta, a przede wszystkim będą ludźmi o właściwym kompasie moralnym. To wielka szansa i odpowiedzialność dla uniwersytetu - powtórzył prezes Agencji Badań Medycznych, wyrażając też nadzieję, że w przyszłym roku logotyp kierowanej przez niego agencji, także jej wsparcie inwestycyjne, trafią do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

- Będziemy wspólnie kreować nauki medyczne, będziemy kształcić polskich lekarzy, tak bardzo dziś potrzebnych - dodał prof. Sierpiński.

Konferencja, która odbywa się w Centrum Transferu Wiedzy, jest już kolejnym, cyklicznym spotkaniem wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Jej celem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych na rzecz rozwoju biologii medycznej. Biorą w niej udział znani w kraju i na świecie naukowcy i praktycy, którzy przedstawią aktualny stan wiedzy, wyniki swoich badań oraz wyzwania na przyszłość. Tegoroczny Zjazd ma charakter międzynarodowy; wśród uczestników znajdują się naukowcy i lekarze m.in. ze Stanów Zjednoczonych.

Wykład inauguracyjny o genetycznych i metabolicznych chorobach wątroby wygłosił pediatra z Medical College of Wisconsin w USA prof. Grzegorz Telega, który pracuje w Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia - Children's Hospital of Wisconsin i kieruje programem leczenia chorób wątroby i przeszczepów wątroby u dzieci. Kolejne wystąpienie należało do dr hab. Agnieszki Wolińskiej, prof. KUL, która opowiedziała o nowoczesnym podejściu do zastosowania mikroorganizmów w agrobiotechnologii. Ponadto konferencja będzie koncentrować się wokół terapii biologicznych i eksperymentalnych, pełnoprofilowej onkologii-diagnostyki, biologii i medycyny rozwoju, także m.in. wokół chorób zakaźnych i odzwierzęcych, w tym COVID-19 i nowych zagrożeń wirusologicznych XXI wieku.

Wśród prelegentów znajdzie się również prof. Rafał Zieliński - absolwent i doktor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który przedstawi "nowe podejście do terapii ostrej białaczki szpikowej". Profesor Rafał Zieliński w latach 2007-2011 był stypendystą w National Cancer Institute (Bethesda, Stany Zjednoczone), gdzie zajmował się m. in. badaniami i rozwojem innowacyjnych cząsteczek przeciwnowotworowych. Od 2011 r. jest związany z MD Anderson Cancer Center (Houston, Stany Zjednoczone), pracuje w Department of Experimental Therapeutics. Obecnie prowadzi badania przedkliniczne nowych cząsteczek przeciwnowotworowych, które selektywnie oddziałują z DNA, oraz inhibitorów szlaków metabolicznych, które są kluczowe w rozwoju nowotworów.