"W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,

abyśmy życie mieli dzięki Niemu" (1J 4,9)

 

 

 

Obfitych w dobroć i miłość Świąt Bożego Narodzenia

oraz jak najwięcej jasnych dni w Nowym Roku

 

życzą pracownicy Katedry Języka Polskiego KUL

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2016, godz. 21:51 - Małgorzata Nowak-Barcińska