Bóg się rodzi...

 

Na nadchodzący świąteczny czas składamy

życzenia pokoju serca, radości i wzajemnego zrozumienia 

 

-  pracownicy Katedry Języka Polskiego KUL

 

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2018, godz. 18:10 - Małgorzata Nowak-Barcińska