Bóg i Absolut w wyjaśnianiu rzeczywistości. XXVIII Sympozjum Arystotelesowskie

Wydział Filozofii oraz Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka i Katedra Metafizyki KUL zapraszają na XXVIII Sympozjum Arystotelesowskie z cyklu Główne pojęcia filozofii Arystotelesa. Sympozjum "Bóg i Absolut w wyjaśnianiu rzeczywistości" odbędzie się  20-22 października 2017 r. w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017, godz. 13:10 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-10-19