26 listopada 2021 r. na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW odbyła się uroczysta prezentacja Opera Omnia Josepha Ratzingera t. III: Bóg wiary i Bóg filozofów. Prezentacji dokonał redaktor naukowy oryginalnego wydania niemieckiego Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften JE Gerhard Kardynał Müller i redaktor polskiej wersji Opera omnia ks. prof. Krzysztof Góźdź z KUL. Spotkanie poprowadził prof. Zbigniew Stawrowski. Podczas tej uroczystości kard. G. Müllerowi wręczona została przez Dziekana WSE prof. Michała Gierycza Nagroda Feniks za rok 2020, przyznana przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.


Prezentacja - ks. prof. K. Góźdź

 

FOTORELACJA Foto: Piotr Puchalski

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021, godz. 20:20 - Ewa Zięba