Analiza Mów papieża Leona Wielkiego pozwoliła zauważyć obecność określeń odnoszących się do Chrystusa, które są śladami chrystologii politycznej, dominującej w teologicznej refleksji IV stulecia. Pojęcia, które odwoływały się do królowania i panowania Chrystusa, miały na celu podkreślenie Jego współistotności z Ojcem, co było reakcją na błędy arianizmu. Z drugiej zaś, zestawiając królewską godność Chrystusa z osobą cesarza, ukazywały wzór dla chrześcijańskiego monarchy, akcentując, iż winien on troszczyć się o królestwo Chrystusowe na ziemi, broniąc je, lecz również dążyć do jego rozszerzania.

 

B. Kochaniewicz, TRACES OF POLITICAL CHRISTOLOGY IN THE SERMONS OF ST. LEO THE GREAT

Summary


In the light of the present imperialistic christology developed by Eusebius of Caesarea, it must be concluded that the sermons of St. Leo the Great contain traces of political theology. The Mystery of Incarnation, as well as the Death and Resurrection were also presented in the perspective of Christ’s royal dignity, which became the subject of not only admiration and reverence, but also imitation. It is worthy of note that the image of Christ the King appeared in the historical and theological works of Eusebius, as well as in the sermons of Leo in the liturgical context. The image in question influenced the piety of the faithful gathered in the basilicas of the Capital of the Empire.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:10 - Natalia Haniewska