DR HAB. BOHDAN ROŻNOWSKI

(ur. 1961) Jestem psychologiem zajmującym się problematyką ważką społecznie na bazie koncepcji poznawczej w psychologii. Uważam, że sposób w jaki spostrzegamy sytuację, w której się znajdujemy i ją oceniamy w znacznym stopniu określa sposób zachowania jaki wybierzemy by dać sobie radę z wyzwaniami nam stawianymi.
W zależności od złożoności, integracji, trafności treści poszczególnych dziedzinach umysłu ludzie są bardziej lub mniej efektywni w różnych sferach życia, które odpowiadają dziedzinom umysłu. W mojej pracy staram się opisać w jaki sposób ludzie spostrzegają sytuację, jakie są podstawy dokonywania oceny sytuacji i jak poszczególne dziedziny umysłu mogą oddziaływać na ten proces w obszarze pracy, relacji ze środowiskiem naturalnym czy rynkiem towarów i usług.
Jestem adiunktem w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  Jana Pawła II.

Główne obszary moich zainteresowań obejmują:
Psychologia doradztwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem momentu przejścia z edukacji na rynek pracy (school-to-work-transition),
Psychologia negocjacji w ujęciu negocjacji racjonalnych,
Psychologiczne mechanizmy adaptacji do zmiany, szczególnie w kontekście zmiany życiowej związanej z migracją,
Psychologiczne aspekty dylematów zarządzania przedsiębiorstwem w trudnych czasach kryzysu i niestabilności rynku,
Psychologia pracy - percepcja sytuacji pracy,
Psychologia środowiskowa,
Psychologia marketingu.

Obok działalności naukowej prowadzę też działania szkoleniowe i doradcze z zakresu psychologii pracy i negocjacji. Pracowałem dla instytucji i przedsiębiorstw, z których warto wymienić m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dużych pracodawców takich jak PGNiG S.A., TP S.A., Enea S.A., Energa S.A., EDF Polska S.A. i innych oraz małe przedsiębiorstwa takie jak Europerspektywa, Instytut Rynku Pracy w Lublinie.
 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2010, godz. 18:46 - Mariola Łaguna