„Dziś narodził się

Chrystus, Pan, Zbawiciel"

 

 

 

Chrystus, Bóg-Człowiek: 

 

Narodził się dzieckiem w Betlejem – dla człowieka

Przemierzał Palestynę uzdrawiając, głosząc orędzie zbawienia – dla człowieka

Ustanowił Eucharystię, swoje Ciało i Krew na pokarm – dla człowieka

Umarł na krzyżu i zmartwychwstał – dla człowieka

Założył Kościół, wspólnotę zbawionych – dla człowieka

 

Jesteś Człowiekiem, chrześcijaninem:

 

Ochrzczonym, a przez to szczególnie zespolonym nie ze światem, lecz z Chrystusem.

Pielęgnujesz swoje człowieczeństwo, nie dla siebie, zadowolenia innych, lecz dla Chrystusa

Pracujesz, kochasz, cierpisz, nie dla zysku, sławy, znaczenia, władzy, lecz dla Chrystusa

Jesteś w Kościele, nie dla spokoju, nacisku sąsiadów, upomnień księży, lecz dla Chrystusa

 

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie

Zawsze !

 

 

Moi Drodzy

 

Na nadchodzący świąteczny Dzień Narodzenia Pańskiego oraz Nowy Rok z serca życzę,

aby narodziny Chrystusa i nasza przynależność do Jego Kościoła była dla Was, przez cały ten czas, źródłem ogromnej dumy,

szalonej radości  i wręcz huraganu nadziei.

A dobry Bóg niech jeszcze co nieco dorzuci: szczyptę wiary, garść zdrowia i utrzęsioną, solidną miarę miłości. 

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020, godz. 15:28 - Ewa Pajdowska