A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”.

Mt 1.22-23

 

Domenico Ghirlandaio, około 1492, tempera na drewnie, Muzea Watykańskie

 

 

Wszelkich łask i radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pokoju, miłości, wzajemnego szacunku i dużo zdrowia.
W nadchodzącym roku 2022 spełnienia nadziei
na pozytywne zmiany oraz realizacji wszelkich planów
i zamierzeń każdego z nas i całej wspólnoty.

 


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2021, godz. 11:12 - Maria Mazurek-Olszowa