Budowa i wdrożenie S4A

Budowa i wdrożenie S4A

Konsekwentnie od początku swego istnienia Dział dążył do przygotowania oprogramowanie dla administracji Uczelni. W 1998 roku Władze Uczelni zezwoliły na podjęcie prac. W 2000 roku pojawiły się pierwsze produkcyjne moduły autorskiego produktu DTI Systemu dla Administracji -  S4A. W pierwszej fazie przygotowane zostało oprogramowanie na potrzeby Dziekanatów, Działu Toku Studiów, Działu Spraw Pracowniczych. Z czasem doszła obsługa kolejnych jednostek. Opracowano moduły do obsługi rekrutacji, kas, magazynów, sprzedaży, zakupów. Obecnie trwają zaawansowane prace nad wdrażaniem płac oraz systemu finansowo księgowego, systemu wewnętrznej informacji prawnej, Trwają prace nad systemem obiegu dokumentów.

Dział zajmuje się rozpoznaniem potrzeb, projektuje struktury bazodanowe i wykonuje aplikacje. Jeśli zachodzi taka potrzeba uczestniczy w restrukturalizacji procesów.

 

Od 2007 roku w obrębie Działu ukonstytuowała się grupa zajmująca się wdrażaniem S4A. Do zadań grupy należy:

  • testowanie oprogramowania,
  • przygotowanie wdrożenia w zakresie dokumentacji i szkoleń,
  • wsparcie użytkowników w zakresie obsługi S4A

Grupa wdrożeniowa świadczy pomoc wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu sprawy. Poprzez system zgłoszeń lub telefonicznie.

 

Użytkownikami S4A są głównie pracownicy administracji KUL. Do nich więc przede wszystkim kierowana jest możliwość zamieszczania postulatów i wymogów dotyczących funkcjonalności systemu dostępna w Zgłoszeniach na e-KUL.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona