Budowa i wdrożenie systemu e-Rekrut

e-Rekrut był odpowiedzią na decyzje o uruchomieniu rekrutacji internetowej przez Uczelnię. System e-Rekrut ściśle współpracuje z S4A. Poza stałą modyfikacja funkcjonalności, Dział kontroluje parametryzację systemu.

Autor: Robert Toruj
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2009, godz. 16:05 - Krystyna Szawłowska