Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL

             

                                                                                                             

 

 

 

Umowa nr POPW.01.03.00-06-003/09-00 o dofinansowanie Projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka,

Działanie I.3 Wspieranie Innowacji

 

Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Umowa podpisana została dnia 29.06.2009 r.

Okres realizacji Projektu: 01.01.2009 r. - 17.12.2015 r.

 

 

Całkowita szacunkowa wartość Projektu,  zgodnie z podpisaną umową, wynosi
9
2 879 346,94 zł, wartość dofinansowania wynosi 81 097 470,10 zł.

Projekt jest zakończony i aktualnie podlega końcowej weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą.

 

 

 

OPIS BUDYNKU INTERDYSCYPLARNE CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH KUL (ICBN KUL)

 

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie gmachu oznaczonego jako Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych.

W skład Centrum wejdzie infrastruktura laboratoriów do innowacyjnych badań i aplikacji w zakresie następujących obszarów kompetencji:

-    Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN,

-    Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej,

-    Laboratorium Optyki Rentgenowskiej,

-    Pracownia Stresu Oksydacyjnego,

-    Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii,

-    Pracownia materiałów kompozytowych i biomimetycznych.

 

Dane podstawowe budynku:

Powierzchnia zabudowy (część pięcio-kondygnacyjna = 1 069 m2 + część jedno-kondygnacyjna = 237 m2) - 1 306 m2

Powierzchnia  użytkowa netto wszystkich kondygnacji - 5 110,38 m2

Powierzchnia użytkowa wszystkich kondygnacji przeznaczona wyłącznie do celów badawczych -1 708,60 m2

 

Ilość stanowisk parkingowych w terenie dla potrzeb budynku 90 +1

 

 

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Teren wybrany na lokalizację obiektu w kształcie trójkąta, położony jest u zbiegu ulicy Konstantynów i historycznie ukształtowanej alei na kierunku północ-południe. Takie warunki lokalizacyjne narzuciły trójkątną formę rzutu budynku jako najbardziej racjonalną pod względem przestrzennym (odniesienie do ważnych, istniejących osi przestrzennych i komunikacyjnych) oraz wykorzystania terenu. Przy projektowaniu objętego wydanym w 2008r. pozwoleniem na budowę Gmachu Biotechnologii, przewidziano rezerwę terenu dla realizacji budynku badawczego o podobnej kubaturze i formie przestrzennej wraz z niezbędnymi parkingami. Obydwa budynki, Biotechnologia i projektowane Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, stanowią przestrzennie jednorodny kompleks powiązany łącznikami pod i nad terenem lokalizacji. W rozwinięciu elewacji zachodniej ICBN jest odbiciem lustrzanym fasady Gmachu Biotechnologii. Ze względów technologicznych budynek ICBN został rozszerzony w kierunku północno-wschodnim o parterową część badawczą, której ściana od strony parkingu nie posiada okien. Kompozycyjnie część laboratoryjna odcięta jest od zasadniczej bryły ICBN korytarzem ze świetlikiem dachowym na całej długości stanowiącym przedłużenie ciągu pieszego przy budynku. To rozwiązanie daje także izolację od uciążliwości parkingu a w przyszłości możliwość dobudowy programu badawczego lub dydaktycznego na obszarze obecnie nie zabudowanym kubaturowo.

 

Zbudowaną na planie trójkąta pięciokondygnacyjną bryłę budynku przecinają trzy pionowe „pęknięcia” – po jednym na każdej ścianie. W ten sposób zostały wyodrębnione 3 skrzydła zespolone wewnętrznym, przeszklonym dziedzińcem. Skrzydło zachodnie jest podcięte w parterze tworząc podcienie  w strefie wejścia. Strefa wejścia jest całkowicie przeszklona stanowiąc przestrzenne otwarcie halu na parterze. Skrzydło zachodnie, jako „wejściowe” a więc ważniejsze, zostało wyróżnione zastosowaniem pełnego przeszklenia w formie fasady aluminiowo-szklanej lekko cofniętej w stosunku do lica budynku. W powstałej wnęce przed fasadą zaprojektowane zostały stalowe pomosty serwisowe stanowiące konstrukcje wsporcze dla rozpięcia siatki ze stali nierdzewnej zastępującej żaluzję. W pozostałych dwóch skrzydłach badawczych zaprojektowano okna zacieniane aluminiowymi żaluzjami poziomymi. „Pęknięcia” rozdzielające skrzydła budynku, jak również „rozcięcia” w klatkach schodowych wypełnione są pionowymi pasami fasady aluminiowo-szklanej. Na wszystkich pełnych ścianach budynku zaprojektowano ścianę warstwową wentylowaną z okładziną z płyt włókno-cementowych w module 105 x 220 cm i 105 x 110 cm. Podstawowymi kolorami stosowanymi w budynku są grafit i szarość (RAL 9007) wzbogacone kolorami zewnętrznych elementów żaluzji występujących w różnych formach na wszystkich elewacjach (szary metaliczny) oraz kontrastującą kolorystyką ścian we wnętrzu. Analogicznie do rozwiązań wykonawczych Gmachu Biotechnologii w projekcie ICBN przyjętą jednolitą kolorystykę ścian nie wyróżniając w ten sposób poszczególnych skrzydeł budynku. Ściana skrzydła zachodniego z wejściem do budynku jest akcentowana żaluzją z siatki stalowej. Ściany skrzydeł badawczych z laboratoriami są jednorodne w kolorze grafitowym. Zawieszone na ścianach Gmachu Biotechnologii i projektowanego budynku ICBN łączniki stalowe na poziomach +3 i +4 obudowane są elementami fasady aluminiowej RAL 9007 z wypełnieniem szkłem przeziernym i piaskowanym. Ważnym elementem ściany zachodniej jest narożnik południowo-zachodni podkreślony okładziną z paneli szklanych z nadrukami graficznymi i napisem „Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych”. Wszystkie elementy elewacji jak fasady, pasy okienne, okładziny ścian, elementy żaluzji zostały zaprojektowane w module 105 x 220 cm i 105 x 110 cm wynikającym z wielokrotności modułów konstrukcyjnych budynku w pionie i poziomie. Układ przestrzenny budynku projektowano pod kątem uzyskania maksymalnej czytelności i spójności z układem funkcjonalnym.

 

 

Wizualizacja

 

Lokalizacja budynku

 

Przydatne linki


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona