Aktualności

Budujemy pomnik ks. Idziego Radziszewskiego - Rada Miasta przyjęła uchwałę

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

 

Idea budowy monumentu założyciela KUL spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców Lublina - pod listą poparcia podpisało się ok. 1500 osób. Inicjatywę wsparły również lubelskie uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska. Poparcia inicjatywie udzieliły także lokalne instytucje: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Oddział PAN w Lublinie, Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Lublinie, NSZZ "Solidarność" KUL. Społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest wdzięczna i serdecznie dziękuje za te cenne gesty wsparcia.

 

Wniosek w sprawie wzniesienia pomnika ks. Idziego Radziszewskiego został złożony przez Rektora KUL, ks. prof. Antoniego Dębińskiego, na ręce Piotra Kowalczyka - Przewodniczącego Rady Miasta Lublin - 21 grudnia 2015 r. Wniosek o budowę pomnika ks. Idziego Radziszewskiego został pozytywnie zweryfikowany pod kątem zgodności ze Statutem Miasta Lublin 15 stycznia 2016 r., a 7 marca 2016 r. Rada Miasta Lublin przyjęła uchwałę w sprawie zamiaru wzniesienia pomnika.

 

 

Uchwala_Rady_Miasta_Lublin

 

Wniosek w sprawie budowy pomnika
Złożenie wniosku - fotorelacja
Materiał wideo z przekazania wniosku

Opinia Rady Miasta Lublin w sprawie wzniesienia pomnika

 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości finansowego wsparcia budowy pomnika ks. Radziszewskiego informujemy, że na ten cel otwarty został numer konta bankowego:

 

21 1240 5497 1111 0000 5005 3593

z dopiskiem Budowa Pomnika I. Radziszewskiego.

BANK Pekao S.A.