ks. dr hab. Grzegorz Bujak, adiunkt

Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski

gbujak@kul.lublin.pl

 

 

 
Zainteresowania naukowe

-         synody Kościoła katolickiego w II RP

-         życie społeczno-religijne w okresie międzywojennym

-         archiwistyka

 
 
Monografie:
 
Synody diecezjalne Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1922-1931. Organizacja i problematyka uchwał, Kielce 2010.
 
Parafie w diecezji kieleckiej i ich obsada w okresie międzywojennym (1918-1939), Kielce 2009.
 
 
 
Wybrane artykuły:
 

Konferencje dekanalne księży w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym, -Roczniki Humanistyczne, 57 (2009), s. 183-198.

 

Projekt digitalizacji zasobu Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Zarys problematyki, w: Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury. XVI Konferencja Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, red. M. Marcinkowska, Kielce 2009, s. 77-82.

 

Działalność duszpasterska biskupa Czesława Kaczmarka na stolicy w Kielcach (1938-1963), w: Omnia pro Christo Rege. Ksiądz Czesław Kaczmarek Biskup Męczennik, red. P. Tkaczyk, Kielce 2008, s. 35-52.

 
Innovatorische und retardierende Strömungen im polnischen Katholizismus der Zwischenkriegszeit, w: Aufbrüche und Umbrüche. Kirche und Gesellschaft Ostmittel- und Südosteuropas zwischen den Weltkriegen (1918-1939), Hg. Rainer Bendel, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien 2007, s. 67-81.
 
Diecezja kielecka w latach 1805-1818,  - Kieleckie Studia Teologiczne, 4 (2005) s. 23-31.
 
Zmiany granic diecezji kieleckiej z roku 1925. Projekty i realizacja, - Almanach Historyczny, t. 6. Kościół w życiu narodu i Państwa Polskiego. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Danielowi Olszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kielce 2004, s. 265-278.
 

Duszpasterstwo w diecezji kieleckiej w okresie międzywojennym. Teoria i praktyka, w: Kultura teologiczna Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727-2002. Księga jubileuszowa, Kielce 2002, s. 187-208.

 

Rozwój sieci parafialnej w diecezji kieleckiej w latach 1918-1939, w: In vinculo communionis. Księga jubileuszowa ku czci Biskupa Kieleckiego Kazimierza Ryczana w 60 rocznicę urodzin, Kielce 1999, s. 217-251.

 

Kuria diecezjalna w Kielcach w latach 1918-1939. Studium kancelaryjno-archiwoznawcze. Zarys problematyki badawczej, - Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 64 (1995) s. 49-57.

 

 

Udział w organizacjach i instytucjach naukowych:

 

- Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego od 2000 r.

- Członek Rady Archiwalnej KUL od 2007 r.

- Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego od 2010 r.

- Członek Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych od 2010 r.

- Członek CIHEC - PAU od 2012 r.

 

 

Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018, godz. 00:25 - Tomasz Nowicki