Stypendia

Baza danych - stypendia dla pracowników

 

STYPENDIA W RAMACH KUL

Program CEEPUS - środkowoeuropejski (rządowy) program wymiany akademickiej, którego sygnatariuszami są Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo - Uniwersytet w Prisztinie. Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim - na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania  https://www.ceepus.info/

 

 

 

W ramach podpisanych umów bilateralnych uczelnia dysponuje aktualnie następującymi stypendiami w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich:

 

Włochy - w trakcie ustalania warunków

 

Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie (Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano) - 1 stypendium 10-cio miesięczne (możliwość podziału na dwa stypendia 5-cio miesięczne).

Universita per Stranieri di Perugia - wakacyjny (miesięczny) kurs języka włoskiego

 

Wielka Brytania
Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie - dwutygodniowy pobyt w wybranym ośrodku (biblioteka, muzeum, uniwersytet itp.) na terenie Wielkiej Brytanii w okresie wakacyjnym roku akad. 2013/2014.

 

Warunki i tryb ubiegania się o stypendium
O stypendium mogą ubiegać się pracownicy KUL prowadzący badania naukowe (w tym uczestnicy studiów doktoranckich prowadzący zajęcia dydaktyczne w KUL).
formularz_zgloszeniowy w raz załącznikami należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą, pok. 203 (Gmach Główny).
Termin składania podań o stypendia upływa 10 stycznia 2014.
Podania niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po uzyskaniu stypendium pracownik powinien uzyskać urlop na czas wyjazdu. Po powrocie ze stypendium w ciągu miesiąca należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą sprawozdanie wraz z biletem lotniczym lub autobusowym.

Regulamin_stypendia.doc  (dotyczy wyjazdów do Wielkiej Brytanii)

 

 

INNE STYPENDIA
(o które pracownik ubiega się samodzielnie):

AUSTRIA

Stypendium w Graz

Typ stypendium:dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Austria
Dziedzina: technologia, biotechnologia, socjologia, nauka o środowisku
Forma pomocy: Stypendium wynosi 1.000.- Euro miesięcznie + koszty podróży do Graz (w wysokości do 1500 Euro)

Opis stypendium:Institute for Advanced Studies on Science Technology and Society (IAS-STS) w Graz, Austria, oferuje pięć dziewięciomiesięcznych stypendiów dotyczących badań interdyscyplinarnych z zakresu technologii, biotechnologii, socjologii, nauki o środowisku.

Formularze oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: http://www.sts.tugraz.at/

Podania kierować do:Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS)Kopernikusgasse 9 8010 Graz - Austria
E-mail: info@sts.tugraz.at
WWW: http://www.ifz.tugraz.at

Józef Tischner Fellowship
(Institut für die Wissenschaften vom Menschen)

Typ stypendium:dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Austria

Dziedzina: nauki humanistyczne i społeczne

Kryteria kwalifikacyjne: stypendium dla doktorantów lub młodych doktorów (wiek – do 35 lat)

Forma pomocy:stypendium ok. 8000 Euro

Opis stypendium:Stypendia im. Józefa Tischnera są przyznawane polskim naukowcom od 2003 roku przez fundację ustanowioną przez Papieża Jana Pawła II, George'a Sorosa i Kościuszko Foundation. Okres wyjazdu do Austri w celu przeprowadzenia badań naukowych w Institut für die Wissenschaften vom Menschen - 6 miesięcy.

Szczegółowe Informacje dostępne pod adresem internetowym:

http://www.iwm.at/

Stypendia w ramach austriackich programów stypendialnych:

Strona austriacka zaprasza polskich studentów, absolwentów i pracowników naukowych do ubiegania się o

  • Stypendia Austriackie
  • Stypendia im. Ernesta Macha
  • Stypendia im. Berthy von Suttner
  • Stypendia im. Franza Werfla

Informacje na temat warunków i zasad ubiegania się o stypendia oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Austriackiej Służby Wymiany Akademickiej

http://www.dwz.agh.edu.pl/sisz/Austria.htm

BELGIA

Wspólnota Francuska Belgii – Walonia – stypendium rządowe

Misje krótkoterminowe dla pracowników naukowych
Typ stypendium:
dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Belgia
Kryteria kwalifikacyjne: Wymagane jest posiadanie przez kandydata potwierdzenia przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny.
Wymagany język: francuski, angielski
Opis stypendium: Czas trwania stypendium: 5-12 dni (razem 60 dni)

Stypendium specjalistyczne
Typ stypendium:
specjalistyczne; dla młodych pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Belgia
Wymagany język: francuski
Opis stypendium: Stypendium trwa 9 miesięcy. Wymagane jest posiadanie przez kandydata potwierdzenia przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny.

Stypendia badawcze
Typ stypendium:
dla magistrantów i absolwentów wyższych uczelni
Kraj wyjazdu: Belgia
Wymagany język: francuski lub angielski
Opis stypendium:stypendium trwa minimum 1 miesiąc, ilość - 29 mies. łącznie

Podania kierować do:Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375 , Smolna 13
tel. (22) 826 74 34; fax: (22) 826 28 23
E-mail:biuro@buwiwm.edu.pl
WWW: http://www.buwiwm.edu.pl/

Flandria – stypendium rządowe

Stypendium specjalizacyjne
Typ stypendium:
specjalizacyjne; dla magistrantów i młodych pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Belgia
Kryteria kwalifikacyjne: Limit wieku- 35 lat. Wymagane jest posiadanie przez kandydata potwierdzenia przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny.
Wymagany język: niderlandzki, francuski, angielski

Opis stypendium:Stypendium specjalizacyjne dla magistrantów i młodych pracowników naukowych (absolwentów szkół wyższych) m.in. z zakresu niderlandystyki. Czas trwania - 10 miesięcy.

Stypendia badawcze
Typ stypendium:
dla magistrantów i absolwentów wyższych uczelni, m.in. z zakresu niderlandystyki
Kraj wyjazdu: Belgia
Wymagany język: francuski lub angielski

Opis stypendium:stypendium trwa powyżej 1 miesiąca, ilość - 30 mies. stypendialnych łącznie

Misje krótkoterminowe dla pracowników naukowych
Typ stypendium:
dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Belgia
Wymagany język: francuski, angielski, niderlandzki

Opis stypendium: Stypendium trwa 5-12 dni. Wymagane jest posiadanie przez kandydata potwierdzenia przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny.

Podania kierować do: Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375 , Smolna 13
tel. (22) 826 74 34; fax: (22) 826 28 23
E-mail:biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl/

BIAŁORUŚ

Kraj z którym trwają negocjacje i przewidywane jest podpisanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy programów wykonawczych lub porozumień resortowych.

Dodatkowe informacje:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375 , Smolna 13
tel. (22) 826 74 34; fax: (22) 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl/

CZECHY

Kraj z którym trwają negocjacje i przewidywane jest podpisanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy programów wykonawczych lub porozumień resortowych.

Dodatkowe informacje:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375 , Smolna 13
tel. (22) 826 74 34; fax: (22) 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl/

DANIA

Stypendia rządowe dla studentów i pracowników naukowych

Typ stypendium:dla studentów; dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Dania
Kryteria kwalifikacyjne: Limit wieku: 35 lat (dotyczy młodych pracowników)

Opis stypendium:. Stypendium dla studentów i młodych pracowników naukowych. Czas trwania: 4-8 miesięcy. Ilość- 50 miesięcy 2. Stypendium dla starszych pracowników naukowych. Czas trwania: 3-6 miesięcy. Ilość 50 miesięcy.

Podania kierować do:Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375 , Smolna 13
tel. (22) 826 74 34; fax: (22) 826 28 23
E-mail:biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl/

Wizyty specjalistów – stypendia rządowe

Typ stypendium:dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Dania

Opis stypendium:
1. Wizyty specjalistów - czas trwania: maksymalnie 10 dni.
2. Krótkie wizyty specjalistów w dziedzinie edukacji i nauki - 50 dni (w tym co najmniej 10 dni przeznaczone będzie na wizyty w dziedzinie edukacji).

Podania kierować do:Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375 , Smolna 13
tel. (22) 826 74 34; fax: (22) 826 28 23
E-mail:biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl/

Letni kurs języka i kultury duńskiej – stypendia rządowe

Typ stypendium: Letni kurs języka i kultury duńskiej
Kraj wyjazdu: Dania

Opis stypendium: ilość - 7 osób

Podania kierować do:Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375 , Smolna 13
tel. (22) 826 74 34; fax: (22) 826 28 23
E-mail:biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl/

Szczegółowe informacje oraz oryginalne duńskie formularze zgłoszeniowe dostępne są w Internecie pod adresem www.ciriusonline.dk

FINLANDIA

Stypendium rządowe dla studentów studiów podyplomowych i pracowników naukowych

Typ stypendium: podyplomowe; dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Finlandia
Kryteria kwalifikacyjne: Wymagane zaproszenie lub potwierdzenie przyjęcia przez fiński ośrodek naukowy.
Wymagany język: angielski, niemiecki

Opis stypendium: Stypendia dla studentów studiów podyplomowych i pracowników naukowych.
1. staże naukowe - czas trwania: 3-9 miesięcy.
2. Krótkie wizyty studyjne- czas trwania: do 7 dni.

3. letnie kursy języka i kultury fińskiej dla 5 osób

Podania kierować: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375 , Smolna 13
tel. (22) 826 74 34; fax: (22) 826 28 23
E-mail:biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl/

FRANCJA

Stypendia naukowe Rządu Francuskiego

Typ stypendium: dla studentów; podyplomowe; dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Francja
Kryteria kwalifikacyjne: Kandydaci winni wykazać się znajomością języka francuskiego; w przypadku stypendium specjalistycznego uwzględnia się znajomość języka angielskiego.
Stypendia są przyznawane na podstawie złożonego dossier i rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydat winien znaleźć ośrodek zagraniczny: zapisać się na zajęcia na własny koszt oraz uzyskać potwierdzenie przyjęcia.
Wymagany język: francuski lub angielski
Forma pomocy: Stypendium miesięczne + ubezpieczenie społeczne. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa kandydat.

Opis stypendium: Stypendia Rządu Francuskiego realizowane przez Ambasadę Francji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu i Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Rodzaje stypendium:

1. Stypendia studyjne (9 miesięcy) dla absolwentów wyższych uczelni (wszystkie kierunki), którzy chcą odbyć studia uzupełniające we Francji (DEA, DESS, DAA, MBA).
2. Stypendia badawcze (maksymalnie 4 miesiące) dla studentów IV i V roku (wszystkie kierunki) lub młodych pracowników naukowych, którzy chcą odbyć staż na uczelni, w instytucie badawczym lub wyjątkowo w przedsiębiorstwie francuskim.

3. Stypendia co-tutelle dla doktorantów; przeprowadzają oni badania w okresie trzech lat, w cyklach 5 miesięcy we Francji i 7 miesięcy w Polsce. Wymagane jest przedstawienie kopii umowy między uczelnią francuską a uczelnią polską, zawierające zobowiązania stron do realizacji doktoratu w trybie co-tutelle. Dyplom (doktorat) jest uznawany przez stronę polską i francuską.

Podania kierować do:

1. Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375, Smolna 13,
tel.(22) 826 74 34
Fax (22) 826 28 23
E-mail:biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl
a także:
2. Ambasady Francji: 00-477 Warszawa, ul. Piękna 1
tel.(22) 529 30 00

Staże dla lektorów j. francuskiego Studium Języków Obcych – stypendia rządowe

Typ stypendium: Stypendia dla lektorów Studium Języków Obcych
Kraj wyjazdu:
Francja

Opis stypendium: kursy metodyczno-językowe (2-4 tygodnie) według propozycji Ambasady Francji, w miesiącu lipcu, sierpniu lub wrześniu.

Formularze oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej Ambasady Francji: http://ambafrance-pl.org/

Komplet dokumentacji winien być przedstawiony w:

1. Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (p. Elżbieta Dybcio-Wojciechowska), Warszawa 00-375, Smolna 13,

tel.(22) 826 74 34
fax: (22) 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
WWW: http://www.buwiwm.edu.pl
a także:
w Ambasadzie Francji (p. Laurent Guidon, Attaché de coopération pour le français), 00-477 Warszawa, ul. Piękna 1
tel. (22) 529 30 00

GRECJA

Stypendia Fundacji Onassisa

Typ stypendium: dla studentów; dla nauczycieli; dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Grecja
Dziedzina: nauki humanistyczne, polityczne, prawnicze, ekonomiczne, architektura i sztuki piękne

Opis stypendium: stypendia dla pracowników naukowych wszystkich szczebli, profesorów, doktorantów, studentów studiów podyplomowych, tłumaczy literatury greckiej i nauczycieli języka greckiego.
Wszelkie informacje można uzyskać wyłącznie w Ambasadzie Grecji w Warszawie, gdzie dostępne są również formularze zgłoszeniowe.

Podania kierować do: Ambasada Republiki Grecji, Warszawa 00 432, Górnośląska 35

tel.(22) 622 94 60
Fax (22) 622 94 64
E-mail: embassy@greece.pl
WWW: http://www.greece.pl/

Stypendium dla pracowników naukowych w Grecji

Typ stypendium: dla pracowników naukowo-dydaktycznych
Kraj wyjazdu: Grecja

Opis stypendium: Zasady i warunki współpracy określa Program współpracy kulturalnej i naukowej między Grecją i Polską na lata 2004 - 2007, który przewiduje

1. studia podyplomowe i staże badawcze (5-10 miesięcy) w liczbie do 30 osób rocznie
2. krótkie pobyty naukowo-badawcze (do 7 dni) dla 10 osób
3. stypendia na kurs języka i kultury greckiej (dla 2 osób)

Powyższe stypendia przyznawane są na kierunki studiów oferowanych przez greckie Uniwersytety.
Informacje o programie będą wysyłane bezpośrednio do polskich Wyższych Uczelni, w m-cach styczeń-luty, każdego roku.
Dodatkowe informacje odnośnie programu stypendialnego można uzyskać w Ambasadzie Republiki Grecji w Warszawie.

Podania kierować do: Ambasady Republiki Grecji, Warszawa 00-432, Górnośląska 35
tel. (22) 622 94 60
fax: (22) 622 94 64
E-mail: embassy@greece.pl

HISZPANIA

Narodowy Program pomocy dla wymiany profesorów uniwersyteckich oraz naukowców narodowości hiszpańskiej oraz z zagranicy (hiszpański Dziennik Ustaw - BOE z dnia 7-09-2004) oferuje stypendia w Hiszpanii dla młodych doktorów:

Kursy językowe języka hiszpańskiego, studia podyplomowe, studia doktoranckie, staże badawcze

Typ stypendium: dla absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Hiszpania
Kryteria kwalifikacyjne: Potrzebna jest wstępna akceptacja z uniwersytetu w Hiszpanii, którą kandydat zdobywa we własnym zakresie. Wymagana jest również znajomość języka hiszpańskiego. , również na kurs językowy w stopniu podstawowym.

Wymagany język: hiszpański

Forma pomocy:stypendium, którego wysokość jest różna w zależności od wybranego programu, plus częściowy zwrot kosztów podróży. Ponadto AECI może też dopłacić do czesnego, tzw. "matricula". Stypendysta otrzymuje również ubezpieczenie zdrowotne (z wyjątkiem chorób nabytych przed rozpoczęciem stażu i wykupu lekarstw).

Opis stypendium: Rząd hiszpański, tj. AECI (Hiszpańska Agencja ds. Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii) oferuje możliwość ubiegania się o stypendium o nazwie "beca MAE". Stypendia przyznawane są : 1. Dla absolwentów studiów wyższych, na studia podyplomowe, doktoranckie czy badania naukowe po doktoracie. 2. dla nauczających języka hiszpańskiego na wakacyjny kurs językowy.

System stypendialny AECI "becas MAE" przybrał nową formę. Innowacja polega na wysyłaniu zgłoszeń drogą elektroniczną. Konkurs stypendialny ("convocatoria general de becas MAE") ogłaszany jest na stronie www.becasmae.com. Wniosek stypendialny wysyłamy ze strony www.becasmae.es, po wcześniejszym zalogowaniu się do systemu. Istnieje możliwość wnoszenia wielokrotnych zmian do wniosku aż do uzyskania ostatecznej jego wersji (wtedy go wysyłamy do AECI). Następnie czekamy na informację o wstępnym zakwalifikowaniu się wniosku lub nie (odpowiedź od AECI otrzymujemy drogą elektroniczną). W przypadku otrzymania odpowiedzi pozytywnej, należy złożyć w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie w terminie 15 dni dokumenty wymagane w konkursie stypendialnym. Dokumenty te, po ich sprawdzeniu i ocenie, wysyłane są do AECI, skąd przychodzi ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.becasmae.es/
Jedna osoba może wysłać tylko jeden wniosek (o 1 stypendium).

HOLANDIA

Stypendia dla studentów i pracowników naukowych

Typ stypendium: dla studentów; podyplomowe; dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Holandia

Kryteria kwalifikacyjne: Limit wieku kandydatów - 35 lat.

Opis stypendium: Program wykonawczy do Umowy Kulturalnej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Królestwa Niderlandów został zastąpiony Programem HUYGENS, który nie przewiduje limitów miesięcy dla kandydatów. Zgodnie z nim przewiduje się możliwość udziału: studentów starszych lat studiów oraz pracowników naukowych - w stażach naukowych (3-10 miesięcy). Szczegóły dotyczące programu HUYGENS na stronie NUFFIC http://www.nuffic.nl/

Kandydaci przesyłają wnioski bezpośrednio do Ambasady Królestwa Niderlandów.
Formularze aplikacyjne na stypendia HUYGENS dostępne są w Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Polsce lub są do pobrania ze strony internetowej: http://www.studyin.nl/mailto:info@studyin.nl

Podania kierować: Ambasada Królestwa Niderlandów,
Warszawa 00-468, Kawalerii 10
tel.(22) 559 12 61;
fax: (22) 840 21 68
WWW: http://www.nlembassy.pl/

IRAN

Stypendium rządowe

Typ stypendium staże naukowo-badawcze dla studentów wyższych lat studiów oraz nauczycieli akademickich.

Opis stypendium: -miesięczne staże naukowo - badawcze w zakresie doskonalenia znajomości języka perskiego i kultury perskiej (razem 6 miejsc)

Podania kierować do: Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375, Smolna 13

tel.(22) 826 74 34
Fax (22) 826 28 23
E-mail:biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl/

IZRAEL

Stypendia Instytutu Weizmanna

Typ stypendium: dla pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Izrael
Wymagany język: angielski

Opis stypendium:I nstytut Weizmanna ogłasza stypendia na studia doktoranckie i staże post-doc w Instytucie. Stypendia przeznaczone są na badania we wszystkich dziedzinach reprezentowanych w Instytucie. Liczba stypendiów ograniczona jest jedynie ilością kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne. Językiem roboczym w Instytucie jest angielski.
Informacje, podanie, lista wymaganych dokumentów: http://www.weizmann.ac.il/feinberg/
Weizmann Institute of Science
P.O. Box 26, Rehovot 76100
Israel
tel. 972-8-934-2924
fax: 972-8-934-4114
e-mail: nfinfo@weizmann.ac.il

Stypendium rządowe

Trwają negocjacje zmierzające do podpisania Programu umowy między rządem RP a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2005-2008. Informacje: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Smolna 13, Warszawa 00-375
tel. (22) 826 74 34
fax: (22) 826 28 23
E-mail:biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl/

JAPONIA

Stypendium rządowe

Typ stypendium: dla studentów; dla pracowników naukowych; podyplomowe
Kraj wyjazdu: Japonia

Kryteria kwalifikacyjne: Kandydat nie może przekroczyć 35 roku życia. Wybrana dziedzina musi być zbieżna z ukończonym kierunkiem. Wymagane jest nawiązanie kontaktu z uczelnią japońską i przysłanie listu akceptacyjnego od profesora.

Opis stypendium: Rząd Japoński oferuje rocznie 192 miesiące stypendialne na okres od 18 do 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów. Kandydaci mogą ubiegać się o staż naukowy i dopiero w jego trakcie ewentualnie wnioskować o przyjęcie na kurs magisterski lub kurs doktorski zakończone zdobyciem tytułu naukowego w Japonii.

Podania kierować do: Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375, Smolna 13
tel. (22) 826 74 34
fax: (22) 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
WWW:http://www.buwiwm.edu.pl/

Fundacja Taibunkyo

Typ stypendium: dla pracowników naukowych; podyplomowe
Kraj wyjazdu: Japonia

Kryteria kwalifikacyjne: O stypendium Taibunkyo na 10-miesięczny wyjazd badawczy ubiegać się mogą kandydaci koniecznie zatrudnieni w charakterze pracownika naukowego w kraju, wymagana jest dobra znajomość języka japońskiego lub angielskiego. Wiek: od 30 do 50 lat.

Taibunkyo Fund

C/o Japan Cultural Association
Minamizuka Bldg., 8F. 2-17-3,
Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002,
e-mail: taibunkyo@blue.ocn.ne.jp
http://www.taibunkyo.com/activity/kikin_e.htm

The Tokyo Foundation

Studenci i pracownicy naukowi zainteresowani studiami na japońskich uniwersytetach, możliwościami zdobycia stypendium i programami badawczymi powinni odwiedzić strony The Tokyo Foundation.

Adres:The Nippon Foundation Bldg. 3rd Floor
1-2-2 Akasaka
Minato-ku, Tokyo 107-0052
tel. +81 3 6229 5503
e-mail: scholarship@tkfd.or.jp

JORDANIA

Stypendium rządowe:

Program Wykonawczy między Rządem RP a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinach nauki, edukacji i kultury na lata 2004-2006 przewiduje:
  • staże w dziedzinie nauki języka arabskiego, każde na okres roku akademickiego (4 miejsca)
  • staże naukowo-badawcze (łącznie 18 miesięcy)

Informacje: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Smolna 13, Warszawa 00-375
tel. (22) 826 74 34
fax: (22) 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
WWW: http://www.buwiwm.edu.pl/

REPUBLIKA KIRGISKA

Stypendium rządowe:

Zasady i warunki współpracy określa Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2004 - 2006 podpisany 16 marca 2004 r. w Warszawie.
Program przewiduje:
  • 18 miesięcy (łącznie) na staże naukowo - badawcze, trwające od 1 do 9 miesięcy

Informacje: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Smolna 13, Warszawa 00-375
tel. (22) 826 74 34
fax: (22) 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
WWW: http://www.buwiwm.edu.pl/

MEKSYK

Stypendium rządowe

Typ stypendium: dla studentów; doktorantów, pracowników naukowych
Kraj wyjazdu: Meksyk

Kryteria kwalifikacyjne: Oferta skierowana jest do studentów studiów uzupełniających magisterskich, podyplomowych, doktoranckich lub młodych pracowników naukowych znających biegle język hiszpański. Oferta obejmuje również studentów ostatnich lat studiów, którzy obronią się najpóźniej do końca czerwca 2005 roku. Strona meksykańska wymaga od kandydatów posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wymagane jest posiadanie przez kandydata potwierdzenia przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny.

Wymagany język: hiszpański
Opis stypendium: Stypendium w celu odbycia stażów doktoranckich, magisterskich, badań magisterskich lub doktoranckich wymienionych w Rocznym Programie Stypendialnym. Program przewiduje:

  • 7 stypendiów rocznie, trwających każde od 3 do 12 miesięcy, w celu odbycia stażów doktoranckich, magisterskich, specjalizacyjnych lub badań magisterskich lub doktoranckich w instytucjach szkolnictwa wyższego
  • stypendia w ramach programów specjalnych od 1 do 6 miesięcy, zamieszczonych w Rocznym Programie Stypendialnym, w którym ilość stypendiów przypadająca na dany kraj nie jest określana.
Szczegółowe informacje dotyczące objaśnienia programów oraz zasad ubiegania się o stypendia dostępne są na stronie: becas.sre.gob.mx

Informacje dotyczące wyższych uczelni w Meksyku: http://www.anuies.mx/ http://www.conacyt.mx/ http://www.edumexico.org/

Podania kierować do: Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 00-375, Smolna 13
tel. (22) 826 74 34
fax: (22) 826 28 23
E-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
WWW: http://www.buwiwm.edu.pl/

NIEMCY

Stypendia DAAD - http://www.daad.pl/

Dodatkowe informacje o programie DAAD i wszystkich oferowanych przez DAAD stypendiach uzyskać można w Przedstawicielstwie DAAD w Warszawie:

Deutscher Akademischer Austauschdienst (Niemiecka Służba Wymiany Akademickiej)
Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Czeska 24
03-902 Warszawa
tel. +48/22/617 48 47; 616 13 08
fax +48/22/616 12 96
e-mail: daad@sgh.waw.pl
WWW: http://www.daad.de/ oraz www.daad.pl

Strona 1 z 4 :: Idź do strony: [1] 2 3 4