Szanowni Państwo!

 

Redakcja Review of European and Comparative Law zaprasza autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji publikacji prawniczych do nadsyłania ich do naszego czasopisma za pośrednictwem Platformy Czasopism CzasKUL.

Od 2015 r. nasze czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.

 

W przypadku publikacji wieloautorskich Redakcja prosi o ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

 

Redakcja zastrzega, iż „ghostwriting” oraz  „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a w przypakdu ich wykrycia, powiadomione zostaną instytucje zatrudniające autorów.

 

Redakcja prosi o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

Tekst powinien być przygotowany według wymagań Redakcji zamieszczonych w zakładce: dla Autorów.

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2019, godz. 09:37 - Monika Popek