Teksty w języku angielskim

W związku z tym, że Roczniki Psychologiczne przechodzą na wydawanie języku angielskim, Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów wyłącznie w tym języku. Dzięki temu teksty będą mogły zostać przekazane do recenzowania ekspertom z danej dziedziny także poza granicami Polski. Więcej w Editorial nr 1/2018.

 

Krótkie raporty

Zachęcamy do przesyłania tekstów do działu „Krótkie raporty”. Publikowane są w nim oryginalne wyniki badań, opracowane w  formie krótkich raportów, których objętość nie przekracza 20.000 znaków (ze spacjami). Artykuły powinny zawierać wszystkie części raportu z badań opracowane zgodnie ze  standardem APA, tj.: krótki abstrakt, wprowadzenie teoretyczne wraz z pytaniami i hipotezami badawczymi, metoda i wyniki badań ilustrowane podpisanymi tabelami i/lub wykresami (max. 2 elementy ilustracyjne, np. 1 tabela i 1 wykres), dyskusja, spis cytowanych publikacji (nie więcej  niż 20 pozycji). Raporty są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, podobnie jak inne artykuły.

 

 

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018, godz. 14:13 - Mariola Łaguna