Celem działalności Koła jest:

 

a) Rozwój naukowy studentów i propagowanie aktualnej wiedzy na temat problematyki uszkodzeń słuchu;

b) Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie komunikacji językowej;

c) Nawiązywanie kontaktu i współpraca z ośrodkami kształcącymi dzieci i młodzież
z uszkodzonym narządem słuchu;

d) Integracja członków Koła oraz integracja z innymi środowiskami skupiającymi osoby
z uszkodzonym słuchem;

f) Nawiązywanie kontaktu i współpraca z przedstawicielami rynku pracy.

 

Swoje cele Koło realizuje poprzez:

 

a) Organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych
na temat problemów osób z uszkodzeniami słuchu;

b) Prowadzenie strony internetowej informującej o działalności Koła;

c) Uczestnictwo w seminariach i sympozjach naukowych poświęconych problematyce surdopedagogicznej;

d) Organizowanie spotkań i współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania;

e) Popieranie, organizowanie i uczestnictwo w programach medialnych, informacyjnych, konkursach i imprezach związanych tematycznie z problemami osób niesłyszących
i słabo słyszących;

f) Organizowanie sekcji zainteresowań.

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2016, godz. 23:20 - Aleksandra Borowicz