Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został wybrany przez Ministerstwo Gospodarki jako jeden z partnerów do realizacji projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”. Projekt będzie realizowany przez pracowników Katedry Negocjacji i Mediacji oraz Centrum Badań ADR – „Prawo i Gospodarka”.

Projekt przewiduje powołanie regionalnych Centrów Arbitrażu i Mediacji, których zadaniem będzie najogólniej mówiąc oszczędzanie czasu i pieniędzy przedsiębiorców. Działalność Centrów obniży koszty rozstrzygania konfliktów ponoszonych przez przedsiębiorców, w szczególności koszty postępowań sądowych oraz skróci czas rozstrzygania sporów.

Instytucje współtworzące projekt, oprócz utworzenia i prowadzenia Centrów Arbitrażu i Mediacji, są zobowiązane do organizacji szkoleń kompetencyjnych w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności gospodarczych; opracowania katalogu rodzaju postępowań, które będą mogły toczyć się w Centrach; opracowania jednolitych standardów postępowań z wykorzystaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności gospodarczych.

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 19:39 - Adam Jankowski