cam_logo

 

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

 

Pracownicy Katedry Negocjacji i Mediacji w 2014 r. opracowali projekt funkcjonowania Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM), który zwyciężył w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z pięcioma innymi podmiotami. W czerwcu 2014 r. na KUL zostało utworzone Centrum Arbitrażu i Mediacji, będące jednym z sześciu centrów działających w całej Polsce i jedynym w regionie południowowschodniej Polski. Mediatorzy centrum, którzy przeprowadzili dotychczas kilkaset mediacji, minimalizując koszty i skracając czas postępowań przed sądem, prowadzą mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych oraz karnych. Ponadto funkcjonowanie Centrum stanowi niezwykle istotne, praktyczne uzupełnienie działalności naukowej, dostarczając wniosków i problemów badawczych pracownikom Katedry, prowadzących na co dzień badania w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Odgrywa również istotną rolę w kształtowaniu i upowszechnianiu kultury prawnej opartej na polubownych metodach rozwiązywania sporów, poprzez działalność naukową, edukacyjną, na którą składa się szereg przeprowadzonych kursów, studiów podyplomowych oraz promującą wykorzystywanie metod ADR. W działalność centrum aktywnie zaangażowani są również studenci, którzy od 2016 r. zdobywają doświadczenie w ramach kliniki mediacji, uczestnicząc w pracach Centrum oraz szkoleniach mających na celu przygotowanie ich do pełnienia funkcji mediatora, jak też zdobycia umiejętności rozwiązywania sporów, stanowiących uzupełnienie edukacji prawniczej. Przejawem rozwoju Centrum było utworzenie w 2015 r. Lubelskiego Sądu Arbitrażowego, przed którym prowadzone są postępowania arbitrażowe.

 

centrum-arbitrazu

 

Adres:
ul. Chopina 29/11A 20-026 Lublin tel. 81 445 30 54

Autor: Marek Dąbrowski
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 19:25 - Marek Dąbrowski