W dniach 24 września - 11 października 2019 r. na KUL odbywają się organizowane przez nasze Centrum Arbitrażu i Mediacji szkolenia dla mediatorów, pracowników wymiaru sprawiedliwości i pracowników prokuratur województwa lubelskiego z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.
Szkolenia te stanowią okazję nie tylko do pogłębienia wiedzy z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych, ale również są doskonałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń poszczególnych grup zawodowych oraz wypracowania pewnych wniosków służących ujednoliceniu istniejących praktyk mediacyjnych. W szkoleniach weźmie udział ponad 120 uczestników.
Szkolenia prowadzone są w ramach projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2020, godz. 13:28 - Adam Jankowski