cip_224Centrum Informatyki Prawniczej to jednostka działająca na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji od początku 2001 r. Została utworzona w celu przygotowania studentów do korzystania z technik komputerowych w czasie studiów i w przyszłej pracy.

Obecnie prowadzone zajęcia na kierunku prawo oraz prawo kanoniczne trwają jeden semestr i obejmują opanowanie umiejętności efektywnego korzystania z internetowych serwisów prawniczych, wyszukiwania i selekcji informacji oraz zagadnienia prawne związane z internetem. Na kierunku administracja od początku studiów przez cztery semestry prowadzone są zajęcia z przedmiotu informatyka w administracji. Ich celem jest przygotowanie studentów do posługiwania się komputerem jako podstawowym narzędziem pracy. CIP.jpgDziałalność Centrum nie ogranicza się wyłącznie do nauki pracy z komputerem. To także badanie zagadnień prawnych związanych z podpisem elektronicznym, ochroną danych w systemach administracji oraz systemami informacyjnymi w urzędach administracji publicznej. W czasie zajęć dyskutuje się również o problematyce przestępczości komputerowej i handlu elektronicznego. Centrum dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi (18 i 16 stanowisk)

 
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Collegium Joannis Pauli II, C-705A
Pracownie: C-512; C-703

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019, godz. 10:12 - Paweł Fajgielski