Po przybyciu w dniu 30 sierpnia do Lublina kierownictwo i 42 członków chóru spotkało się w godzinach popołudniowych przy lampce wina z długoletnim kuratorem Chóru Akademickiego KUL prof. Zdzisławem Papierkowskim, a w godzinach wieczornych chór wystąpił w szczelnie wypełnionym słuchaczami kościele akademickim KUL z koncertem, wykonując a capella polifoniczne utwory muzyki kościelnej różnych epok. Następnego dnia goście złożyli wizytę prorektorowi KUL prof. Stefanowi Sawickiemu oraz zwiedzili Lublin.
Biuletyn Informacyjny, nr 2, 1973.
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2007, godz. 13:45 - Liliana Kycia