W związku z wystawą repliki Armii Terakotowej grupa studentów sekcji
chińskiej Koła Naukowego Kulturoznawstwa zorganizowała spotkanie
poświęcone dziejom Chin za czasów panowania dynastii Qin. Odbyło się ono
28 lutego 2009 roku w Muzeum Chełmskim w Chełmie, zgromadziło liczną
publikę, trwało około 4 godzin.
Przed rozpoczęciem projektu obejrzeliśmy wystawę złożoną m.in. z repliki
wozu cesarza, łuczników i halabardzistów oraz film dokumentalny, który
opowiadał historię powstania armii terakotowej. Następnie zajęliśmy się
przygotowaniem sali do prelekcji.
Jako pierwszy wystąpił Adrian Zbiciak z wykładem na temat zjednoczenia
Walczących Królestw. Po nim prezentację multimedialną na temat Chin
okresu dynastii Qin przedstawiła czwórka studentów: Agata, Anna,
Adrianna oraz Mateusz. Jako następna swój ciekawy wykład na temat
tradycyjnej kuchni oraz strojów chińskich zaprezentowała pani mgr Huang
Dongmei. Po prelekcji przeprowadziła również, krótką lekcję języka
chińskiego, w której bardzo chętnie uczestniczyła zgromadzona
publiczność. W przerwie między wykładami, grupa studentów zagrała scenkę
z życia pierwszego cesarza Chin. Po ich występie wystąpił ze swoim
referatem na temat filozofii konfucjańskiej, dr Roman Majeran. Po jego
referacie studenci wyrecytowali wiersz Guan, guan; oraz
zaprezentowali historię powstania herbaty. Następnie Joanna Tatak
zreferowała pokrótce wiadomości dotyczące herbaty, a w tym czasie
studentki zaprezentowały ceremonię parzenia herbaty w Chinach. Spotkanie
zakończyło się występem Adriana, który zaśpiewał piękną chińską piosenkę.

Autor: Agata Grabowska
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2009, godz. 20:52 - Agata Grabowska-Bacza