Chrześcijanie Bliskiego Wschodu

 

KONFERENCJA NAUKOWA W TYGODNIU MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Środa, 19 stycznia 2011, godz. 9.30

aula C-1031

 

PROGRAM

  9.30Powitanie – Dyrektor IE, Ks. Dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL

         – Otwarcie Konferencji – Ks. Dziekan Wydziału Teologii KUL

10.00 Synod Biskupów dla Bliskiego Wschodu – wprowadzenie w tematykę  – Ks. Dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL

10.30 Dialog międzyreligijny - «drogą» Kościoła na Bliskim Wschodzie. – Prof. Dr hab. Eugeniusz Sakowicz 

11.00 Czy dialog chrześcijańsko-muzułmański wytrzyma próby współczesności?  – Ks. Dr Adam Wąs SVD

11.30 Dyskusja

12.15 Msza św. w kościele akademickim KUL: przewodniczy i Słowo Boże głosi Abp Prof. Dr hab. Józef Życiński, Metropolita Lubelski

14.30 Wprowadzenie merytoryczne: typologia i topografia chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie – Ks. Dr Andrzej Kaim

15.00 Prezentacja multimedialna Podróż do Libanu – Ks. dr Sławomir Pawłowski

15.20 Kościół maronicki – życie chrześcijan w Libanie – Hélène Lahoud-Kot

15.50 Życie chrześcijan w Ziemi Świętej – Anna Walczyk, dziennikarz dokumentalista, specjalista od spraw Bliskiego Wschodu

16.30 Projekcja filmu pt. Z Jerozolimy do Taybeh

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2011, godz. 14:34 - Ewa Zięba