Przedmiotem badania było dokonanie oceny możliwości wpływu realizacji Projektu „Złap Równowagę, Odkryj Naturę" na poziom wiedzy i świadomości ekologicznej (w szczególności na temat sieci Natura 2000) wśród studentów w Polsce.

 

Celem badania ewaluacyjnego było określenie jakie potrzeby mają studenci w zakresie świadomości i wiedzy o sieci Natura 2000, jaki jest ich poziom wiedzy, świadomość i postawy proekologiczne przed realizacją Projektu, a także weryfikacja założeń Projektu i rozpoznanie grupy docelowej. Raport dostępny jest tutaj .

 

Projekt realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem  

 

więcej: http://www.gdos.gov.pl

 

 

 

 

 

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2011, godz. 16:38 - Weronika Goraj