Studiując w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II można zostać słuchaczem Collegium Invisibile, czyli stowarzyszenia naukowego, do którego należą wyróżniający się polscy studenci i doświadczeni naukowcy z wiodących europejskich uczelni. Zajęcia w Collegium odbywają się na drodze indywidualnej współpracy mistrza i ucznia. Słuchacze rozwijają w ten sposób swoje zainteresowania i podejmują samodzielne badania.

,,Celem Collegium jest pomoc wybitnym polskim studentom, stworzenie nowej jakości w edukacji akademickiej w Polsce - aby w przyszłości najzdolniejsi swoje umiejętności wykorzystali dla dobra społeczeństwa." (informacja ze strony collegium)

Więcej informacji...

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011, godz. 10:45 - Karol Goral