Mieczysław Gajos, professeur à l’Université de Łódź
Iwona Janowska, professeure à l’Université Jagellon de Cracovie
Katarzyna Karpińska-Szaj, professeure à l’Université Adam Mickiewicz, Poznań
Greta Komur-Thilloy, professeure à l’Université de Haute-Alsace, Mulhouse
Urszula Paprocka-Piotrowska, Présidente de PROF-EUROPE, professeure à l’Université Catholique de Lublin Jean-Paul II
Marzena Watorek, professeure à l’Université Paris 8 Saint-Denis
Halina Widła, professeure à l’Université de Silésie
Weronika Wilczyńska, professeure à l’Université Adam Mickiewicz, Poznań
Jolanta Zając, professeure à l’Université de Varsovie

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2013, godz. 11:26 - Edyta Kociubińska