COST Action IS 1301 – New Communities of Interpretation: Contexte, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe; project leader: University of Groningen (The Netherlands)

 

Welfare for improved Social Dimension of Education (WISE) Erasmus+ Strategic Partnership; project leader: EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario dell’Università Cattolica (Milan, Italy); project partners: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fondazione ANDISU – Ente per il diritto allo studio e i servizi agli studenti (Milan, Italy), Fondazione CRUI per le Università italiane (Rome, Italy), Universitas Studiorum Catholica Croatica – Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb, Croatia), Abo Akademi University (Turku, Finland)

 

Europejski Uniwersytet Wschodni [Eastern European University] Erasmus+ Strategic Partnership; project leader: Gmina Lublin; project partners: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Poland), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska,  Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Rużomberok, Slovakia), Mykolo Romerio Universitetas (Vilnus, Lithuania)

 

The bilingual linguistic tools for emergency services of the Polish-Slovak borderland (part 1) IVF SmG; project partner: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovakia)

 

Tax authorities in the V4 countries. Common experience after accession to the European Union IVF StG; project partners: Univerzita Palackého v Olomouci (Olomouc, Czech Republic), Trnavska Universita v Trnave (Trnava, Slovakia), Debreceni Egyetem (Debrecen, Hungary)

 

NATO Strategic Communications Centre of Excellence - Framing of the Ukraine-Russia Conflict in Media

 

Współczesna Polska – 25 lat demokracji [Contemporary Poland - 25 years of democracy] project co-funded by the Senate of the Republic of Poland, public task of Ministry of Foreign Affairs of Republic of Poland: Cooperation with Poles and Poles Abroad in 2015; project partner: TPiA KUL (Chicago, USA)

 

Przyszłość studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ottawskim (Ontario, Kanada) [The future of Polish studies at the University of Ottawa (Ontario, Canada)] project co-funded by the Senate of the Republic of Poland, public task of Ministry of Foreign Affairs of Republic of Poland: Cooperation with Poles and Poles Abroad in 2016, project partner: Canadian Polish Congress (Ottawa, Canada)

 

Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie [Digitization of the cartographic collections of the Institute and Sikorski Museum in London] project co-funded by the Senate of the Republic of Poland, public task of Ministry of Foreign Affairs of Republic of Poland: Cooperation with Poles and Poles Abroad in 2017; project leader: KUL Development Foundation, project partners: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Poland), The Polish Institute and Sikorski Museum (London, United Kingdom)

 

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą - O Polsce, po polsku, wśród Polaków, warsztaty metodyczne KUL dla nauczycieli [Organizing colonies and other forms of summer recreation for Polish children and youth as well as professional development of teachers teaching Polish, history, geography, Polish culture and other subjects taught in Polish abroad - About Poland, in Polish, among Poles, KUL methodological workshops for teachers] project funded by the Ministry of Education of Republic of Poland

 

Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego i trzeciego pokolenia post-Szoa - Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung; project partner: Kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa - Universität Viadrina (Germany)

 

Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji [Effective management of business matters for mediation]  - project co-financed by the European Union under the OP KED programme

 

Improving mutual recognitions of European arrest warrants for the purpose of executing in absentia judgments (InAbsentiEAW) - European Commission Justice Programme; project leader: UNIVERSITEIT MAASTRICHT (The Netherlands), project partners: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Poland), Rechtbank Amsterdam (The Netherlands), De Federale Overheidsdienst Justitie – Le Service Public Federal Justice (Belgium), The Court of Appeal of Ireland (Ireland), Metropolitan Tribunal (Hungary), Ministerul Justitiei (Romania) 

 

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji [Lublin Arbitration and Mediation Center] - project co-financed by the European Union under the OP KED programme


KUL krok po kroku [KUL step by step] - project financed by the National Academic Exchange Agency under The Modern Foreign Promotion Programme,  co-financed by the European Union 


PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej [PROM - International scholarship exchange for PhD students and academic staff] - PROM programme from the National Academic Exchange Agency co-financed by the European Union 

 

 

 cost_logo_highresepluslogo_ivfks_rplogo_msz