Institute of Spiritual Theology

Director Fr. Dr. hab. Jarosław M. Popławski, Prof. CUL

Collegium Jana Pawła II, pok. 849

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

POLAND

 

Instytut Teologii Duchowości