The Association of Alumni and Friends of the Faculty of Law
Collegium Joannis Pauli II
Al. Racławickie 14, room C-742
20-950 Lublin
Poland
phone/fax  (+48 81) 445 3742
e-mail: prawnik@kul.lublin.pl  
website addresses: www.kul.lublin.pl/prawnik  ; http://www.sawp.org.pl/ 
 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa / Association of Alumni and Friends of the Faculty of Law