Institute of Environmental Engineering

Faculty of Engineering and Technical Sciences in Stalowa Wola

ul. Ofiar Katynia 8b

37-450 Stalowa Wola

Phone: +48 81 45 45 500

 

Director of the Institute of Environmental Engineering

dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

e-mail: gmazurkiewicz@kul.lublin.pl