KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I AMERYKAŃSKIEGO
KATEDRA PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

PENNSYLVANIA BAR ASSOCIATION LABOR AND EMPLOYMENT LAW SECTION

ORAZ

FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA


Zapraszają na konferencję:


 “CONTEMPORARY ISSUES IN LABOR LAW: POLISH AND AMERICAN PERSPECTIVES”

 

"WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWA PRACY Z POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ PERSPEKTYWY"

20 października 2010 r.

Collegium Iuridicum KUL (Sala CI-204),
ul. Spokojna 1, Lublin


PROGRAM KONFERENCJIŚRODA - 20 października 2010

9:30-10:00    Recepcja

10:00-10:20     OTWARCIE KONFERENCJI

KS. PROF. ANTONI DĘBIŃSKI, DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI KUL

VINCENT CANDIELLO, ESQ. CHAIR OF THE PENNSYLVANIA BAR ASSOCIATION LABOR AND EMPLOYMENT LAW SECTION

DR TOMASZ SIENIOW, PREZES FUNDACJI INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA

PROF. DELAINE R. SWENSON, KIEROWNIK KATEDRY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I AMERYKAŃSKIEGO KUL

 
10:20-12:00 Sesja 1: Moderator – Dr Tomasz Sieniow

•    Vincent Candiello, Esq. (PBA) – “Historical Evolution of Labor Law in the United States” (Historyczna ewolucja prawa pracy w Stanach Zjednoczonych)

•    Sędzia  SR Artur Rycak– “Zasada ‘employment at-will’ oraz ‘dismissal for cause’: amerykańskie i europejskie podejście do kwestii zwolnień pracowników" (Employment at Will and Dismissal for Cause: American and European approaches to Employee dismissal)

•    Dr Paweł Nowik (KUL) - “Metody kształtowania wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej: rozważania teoretyczno-prawne na tle doświadczeń Polski w dwudziestolecie przemian ustrojowych” (Methods of Determining Remuneration for Work in a Market Economy: Theoretical and Legal Considerations Against the Background of Twenty Years of Polish Transformation)

12:00-12:20    Przerwa

12:20-14:00    Sesja 2: Moderator – Prof. Delaine R. Swenson

•    James P. Valentine, Esq. (PBA) – “The Legal Environment for Employers and Unions in the United States” (Regulacje prawne dotyczące pracodawców i związków zawodowych w Stanach Zjednoczonych)

•    Richard Goldberg, Esq. (PBA)– “Public Sector Labor Law in the United States” (Prawo pracy sektora publicznego w USA)

•    Sędzia SN Maria Teresa Romer, – “Elastyczne formy zatrudnienia” (Flexibility of Employment)

14:00-15:00 Lunch

15:00-16:40    Sesja 3: Moderator: Sędzia SR Artur Rycak

•    James P. Valentine, Esq. (PBA)– “Dispute Resolution in US Labor Law” (Rozwiązywanie sporów w amerykańskim prawie pracy)

•    Mec. Daniel Paul (NSZZ Solidarność)– “Rozwiązywanie sporów w polskim prawie pracy”(Dispute Resolution in Polish Labor Law)

•    Prof. Łukasz Pisarczyk, Uniwersytet Warszawski – “Polski model zbiorowej reprezentacji interesów pracowniczych” (The Polish Model of the Collective Representation of  Labor Interests)

16:40     Zakończenie

 

W celu potwierdzenia udziału w Konferencji, prosimy o e-mailowe zgłaszanie chęci przybycia (fundacja@fipp.org.pl, lub tsieniow@kul.pl).

 

zaproszenie%20na%20konferencje%2020.10.2010.pdf

 

PBA%20Logo%202color.tif

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2010, godz. 10:54 - Tomasz Sieniow