Nauka / Projekty

Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions

Projekty | 2021-09-07

Celem wspólnego projektu polsko-ukraińskiego jest wsparcie procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy Polski i Ukrainy, będącej też zewnętrzną granicą pomiędzy UE a Ukrainą. Wzajemny ruch graniczny jest bardzo intensywny. Stąd też konieczne wydaje się zdiagnozowanie problemów związanych z pracą instytucji granicznych oraz podjęcie próby wsparcia ich pracy, m.in. poprzez szkolenia wzmacniające kompetencje miękkie, zwłaszcza interpersonalne i społeczne. Polska i Ukraina z uwagi na swoją geopolitykę stoją przed wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, powodem tego jest m.in. wojna na wschodniej Ukrainie, zagrożenia terrorystyczne (w tym w cyberprzestrzeni) oraz ruchy migracyjne.

Więcej informacji o projekcie pod linkiem.