Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Fundacja Niepodległości oraz Stowarzyszenie Polska jest najważniejsza zapraszają na cykl wykładów pt. PAŃSTWO I MY, głoszonych przez naukowców najwyższej klasy krajowej.

Wykłady są przeznaczone dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób interesujących się historią.

Myślą przewodnią wykładów jest ukazanie sposobów myślenia o państwie na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego Polski od wczesnego średniowiecza począwszy, na czasach współczesnych skończywszy. Wykładowcy omawiają koncepcje i realizacje porządków prawnych, politycznych i kulturowych dotyczących państwa, zarówno te tworzone przez rządzących jak i te, których autorami i zwolennikami byli rządzeni.

Cykl wykładów układa się w kompendium wiedzy historycznej i politologicznej  pozwalające lepiej zrozumieć zarówno dzieje Polski, jak i jej aktualną kondycję polityczno-społeczną.

Collegium Norwidianum KUL, sala CN-107, godz. 13.30

Program:


16 lutego 2012, prof. EDWARD OPALIŃSKI (Instytut Historii PAN), Państwo to My (Państwo obywateli szlacheckich)

1 marca 2012, prof. JAN DZIĘGIELEWSKI (UKSW), Państwo to My czy fakcje? (Państwo za Wazów i królów rodaków)

15 marca 2012, prof. ZOFIA ZIELIŃSKA (Instytut Historii UW), Państwo pozornie własne (Rzeczpospolita w XVIII wieku)

29 marca 2012, prof. TOMASZ PANFIL (KUL), Państwo polskie, jego mity i symbole


19 kwietnia 2012, prof. ANDRZEJ NOWAK (UJ), Co można zrobić bez państwa (Polacy w czasach zaborów)


8 maja 2012, prof. JANUSZ ODZIEMKOWSKI (UKSW), II Rzeczpospolita

22 maja 2012, prof. TADEUSZ RUTKOWSKI (Instytut Historii UW), Państwo stanu wojny


5 czerwca 2012, prof. TADEUSZ WOLSZA (Instytut Historii PAN), Państwo na Uchodźstwie


13 czerwca 2012, godz. 13.30, prof. JAN ŻARYN (UKSW), Antypaństwo w kraju (PRL)

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2012, godz. 14:51 - Liliana Kycia