Członkowie Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Teologii KUL

w roku akademickim 2018/2019:

 

 

 

 

Teologia

I rok: Katarzyna Łukasiewicz, Patrycja Kaszuba

II rok: Adrianna Krzywicka

III rok: Gabriela Słaby, Albert

IV rok: Patrycja Jegorow, Mikołaj Grzenkowitz

V rok: Urszula Tomasiak

 

Nauki o Rodzinie 2st.

I rok: Olga Radecka

II rok: Żaneta Kuca

 

Praca Socjalna

I rok: Sara Ochal

II rok: Klaudia Kossak, Dominika Wodzyńska

III rok: Anna Kostkiewicz

  

Muzykologia 1st.

I rok: Weronika Rzęśnicka

II rok: Agata Leszczyńska

III rok: Jakub Kądziołka, Anna Puchała

 

Muzykologia 2st.

I rok: Alicja Habza, Edyta Hrycyszyn

II rok: Aya Al Azab, Sebastian Torbicz

 

Autor: Stanisław Bigos
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 18:29 - Anna Kostkiewicz