KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Instytut Psychologii Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Człowiek i dzieło

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM JUBILEUSZOWE

Poświęcone Ks. Prof. dr hab. dr h.c. Kazimierzowi Popielskiemu

 

23 KWIETNIA 2010 al. Racławickie 14, C-1031 LUBLIN

 

 

 

 

 

P R O G R A M

 

23 kwietnia (piątek) 2010

 

8:30-9:00 Rejestracja uczestników

 

9:00 MSZA ŚW. w Kościele Akademickim KUL

 

10:15-11:15 - OTWARCIE SYMPOZJUM

 

- POWITANIE

Dr L. Suchocka, dr lek. med. R. Sztembis

 

- OTWARCIE

JM. Ks. Prof. dr hab. St. WILK – Rektor KUL Prof. dr hab.

A. Sękowski – Dziekan WNS KUL

Dr hab. I. Niewiadomska – Dyrektor Instytutu Psychologii KUL

 

- PRZEMÓWIENIA GRATULACYJNE:

• Doc. Eva Naništová

Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie (Trnava)

• Dr hab. Tamara Zacharuk

Prorektor Akademii Podlaskiej (Siedlce)

• Prof. dr hab. Sławomir Maśliński

Dyrektor Instytutu Reumatologicznego (Warszawa)

• Dr. phil. Otto Zsok Süddeutsches

Institut für Logotherapie und Existenzanalyse Fürstenfeldbruck/Deutschland

• Dr Krzysztof Gąsior

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychoprofilaktyki i Edukacji (Kielce)

 

• Wręczenie Księgi Jubileuszowej

 

• Przemówienie Ks. Prof. dr hab. K. Popielskiego

 

 

SESJA I.

Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. M. Dudzikowa

 

11:20-11:40 - Prof. dr hab. Augustyn Bańka

W poszukiwaniu wartości życia. Między nic nie robieniem a oczekiwaniem na najlepsze i przygotowywaniem się na najgorsze

 

11:40-12:00 - Prof. dr hab. Jan Terelak

Związek pomiędzy systemem wartości a doświadczeniem choroby onkologicznej u kobiet z rakiem piersi

 

12:00-12:20 - Prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz

Jakość życia oraz jej determinanty na różnych etapach rozwoju choroby nowotworowej

 

12:20-12:40 Przerwa

 

 

SESJA II.

Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. J. Terelak

 

12:40-13:00 - Prof. dr hab. Janina Marciak – Kozłowska, Prof. dr hab. Mirosław Kozłowski

Niezwykła intuicja wielkich fizyków: Isaaca Newtona i Erwina Schrödingera

 

13:00-13:20 - Prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik

Pozytywne zmiany w następstwie doświadczonej traumy - zjawisko potraumatycznego rozwoju.

 

13:20-13:40 - Prof. dr hab. Zygfryd Juczyński

Co daje człowiekowi siłę do zmagania się z cierpieniem?

 

13:40-14:00 - Dr n. hum. Bożena Moskalewicz

Jak osiągnąć integrujący wgląd w istotę bólu i choroby?

 

14:00-15:00 - Przerwa

 

 

SESJA III.

Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. I. Heszen

 

15:00-15:20 - Dr hab. Kobierzycki Tadeusz

Podstawy psychologii egzystencjalnej Kazimierza Popielskiego. Uwagi historyczno-filozoficzne

 

15:20-15:40 - Doc. Judyta Stempelova

Obecność Prof. K. Popielskiego w słowackiej nauce

 

15:40-16:00 Doc. Marian Mraz

Hermeneutyczne aspekty logoteorii

 

16:00-16:20 - Prof. dr hab. Adam Biela

Ludzie nauki w służbie Państwa i Narodu Polskiego

 

16:20-16:40 - Dr hab. Tadeusz Ostrowski

Sposoby definiowania duchowości w naukach behawioralnych

 

 

 

* * *

 

16:45-17:30 Otwarty mikrofon przyjaźni

 

17:30 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE OBRAD

 

 

Organizatorzy: Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Department of Psychotherapy and Health Psychology Institute of Psychology Komitet Organizacyjny Konferencji: dr Lilia Suchocka dr lek. med. Rafał Sztembis

 

Powrót

 

Galeria zdjęć

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Autor: Yuliya Aksonova
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2010, godz. 00:49 - Julia Sak