Journal of Educational Review (JER) ISSN 0975-4792 (Nigeria)
Clinical Social Work ISSN 2222-386X (Austria)
Analele Universitatii din Craiova / Filozofie ISSN 1841-8325 (Rumunia)
Analele Universitatii din Craiova / Seria: Istorie ISSN 1224-5704 (Rumunia)
Revista Universitara de Sociologie ISSN 1841-6578 (Rumunia)
Social Work ISSN 1648-4789 (Litwa)
Soter: Journal of Religious Science ISSN 1392-7450 (Litwa)
Economics & Culture ISSN 2255-7563 (Łotwa)
Bogoslovska Misul ISSN 1310-7909 (Bułgaria)
Journal of Sociology and Education (formerly Journal of Educational Foundations) ISSN 1116-0381 (Nigeria)
East African Journal of Educational Research & Policy (EAJERP) ISSN 1997-7255 (Nigeria)
Studia nad Rodziną ISSN 1429-2416 (Polska)

Niepełnosprawność i Rehabilitacja ISSN 1642-1981 (Polska)
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie ISSN 2082-369X (Polska)
International Letters of Social and Humanistic Sciences (ILSHS) ISSN 2300-2697 (Polska)
International Letters of Natural Sciences (ILNS) ISSN 2300-9675 (Polska)
Społeczeństwo i Rodzina ISSN 1734-6614 (Polska)

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2014, godz. 22:45 - Mirosław Rewera